U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene u oporezivanju dobiti". Autorica članka je Marijana Herceg.

Sažetak članka:

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19) izvršeno je usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (The Anti Tax Avoidance Directive - ATAD) i njenom izmjenom, odnosno Direktivom Vijeća (EU) 2017/952 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama (ATAD 2). Pored usvajanja odredbi iz Direktive u pogledu sprječavanja hibridne neusklađenosti s trećim zemljama i izlaznog oporezivanja, također su dorađene i poduzetnicima više prilagođene odredbe koje su mijenjane na početku porezne reforme, kao što je izmjena porezne stope, odredbe vezane uz paušalno oporezivanje i primjenu novčanog načela, dok je jedan dio izmjena izazvan promjenama posebnih propisa bitnih za obveznike poreza na dobit. Izmjene Zakona su dodatno uređene izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20).  U ovom članku su navedene izmjene vezane uz oporezivanje dobiti, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2020.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

porez na dobit sustav oporezivanja dobiti smjernice OECD-a Base erosion and profit shifting – BEPS Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (Anti Tax Avoidance Directive - ATAD) Direktiva Vijeća (EU) 2017/952 o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama (ATAD 2) izlazno oporezivanje oporezivanja kapitalne dobiti odgoda oporezivanja premještanje dobiti hibridna neusklađenost dvostruki odbitak odbitak bez uključivanja hibridni subjekti obrnuta hibridna neusklađenost dvostruka rezidentnost stopa porez na dobit novčano načelo fizičke osobe dobitaši porezna razdoblja prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije statusne promjene otpis zastarjelih potraživanja porez po tonaži broda porez po odbitku pravila o kontroliranim inozemnim društvima pravilo od odbitku kamate

Natrag