U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Izmjene provedbenih propisa o PDV-u". Autorice članka su Renata Kalčić, Ines Tomić i Štefica Oštrec Čunčić.

Sažetak članka:

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19) stupile su na snagu 1. siječnja 2020. Izmjenama Zakona snižena je stopa PDV-a na 13% za nositelje fonogramskih prava, te na pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu, izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7.500.000,00 kn. U Zakon o PDV-u implementirane su odredbe Direktive Vijeća (EU) 2018/1910 te Direktive Vijeća (EU) 2019/475. Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 propisuju se pojednostavljenja vezano uz pravila koja se primjenjuju na području PDV-a i to za prekogranične transakcije u odnosu na ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu oslobođenja za isporuke unutar Europske unije, aranžmane za premještanje dobara i isporuke u nizu. Cilj navedenih promjena je bolje funkcioniranje i pojednostavljenje određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama. Slijedom promjena na području PDV-a bilo je potrebno izvršiti izmjene i u provedbenom propisu, te je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 1/20). Kako bi se omogućilo podnošenje elektroničkog zahtjeva za povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 126/19). Pravilnikom o diplomatima ujedno se propisuje i postupak povrata poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo administrativno i tehničko osoblje sa sjedištem u trećoj zemlji.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

PDV Direktiva Vijeća (EU) 2018/1910 Direktiva Vijeća (EU) 2019/475 aranžman za premještanje dobara isporuka dobara unutar EU-a Zbirna prijava (ZP obrazac) isporuke u nizu otprema ili prijevoz dobara isporučitelj u nizu posrednik PDV identifikacijski broj kao materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a primjena stopa PDV-a primjena oslobođenja od PDV-a za isporuke od javnog interesa ispravak pretporeza brisanje iz registra obveznika PDV-a Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) posebna evidencija o primljenim računima (Knjiga primljenih računa) upis u registar obveznika PDV-a postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama prag od 7.500.000 00 kn oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva podnošenje zahtjeva za povrat poreza na Obrascu P-DIP potvrda za izravno oslobođenje od plaćanja poreza u RH

 

Natrag