INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2020.

1. Pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2020.

Intrastat pragovi u 2020. ostaju isti kao i za 2019., tj.:

  • prag uključivanja za trgovinski tok PRIMITAK = 2.200.000,00 kn;
  • prag uključivanja za trgovinski tok OTPREME = 1.200.000,00 kn.

2. Nova Kombinirana nomenklatura (KN) za 2020.

KN za 2020. objavljena je pod nazivom „Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1776 оd 09. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi“ (SL L 280/1, 31.10.2019.).

3. Novi INCOTERMS 2020 u primjeni

Od 1.1.2020. stupaju na snagu novi uvjeti isporuke INCOTERMS 2020. Najznačajnije izmjene su promjena  naziva DAT u DPU (Delivered at Place Unloaded – predano na mjesto istovareno) te izmjena razine  osiguranja kod uvjeta isporuke CIF i CIP. Novi paritet DAP uključen je u sve šifrarnike koje izvještajne jedinice i deklaranti koriste prilikom popunjavanja Intrastat obrasca.

4. Statistička vrijednost (SV) se ne mora izračunavati

U cilju smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstvenika, tijekom 2020. statističku vrijednost će za gospodarstvenike matematički izračunavati Carinska uprava – Služba za Intrastat, prema godišnjim korekcijskim faktorima koje utvrđuje DZS. Navedeno znači da izvještajne jedinice odnosno deklaranti, pri popunjavanju Intrastat obrazaca za razdoblje od siječnja 2020. nadalje, više nisu u obvezi izračunavati statističku vrijednost. Međutim, iz tehničkih razloga polje “Statistička vrijednost” u Intrastat obrascima za 2020. NE SMIJE ostati prazno!

Na ovaj način obveznicima Intrastata je pružena opcija da tijekom 2020. u polje „Statistička vrijednost“ jednostavno prepišu iznos fakturne vrijednosti ili, kao i do sada, računaju statističku vrijednost temeljem formula iz odgovarajućih šifrarnika. 

5. Stavke male vrijednosti (do 200 EUR)  -  nova KN šifra 9950 0000 

U cilju smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstvenika, od 1.1.2020. u statistički sustav Intrastat uvodi se nova šifra KN 9950 0000, namijenjena za deklariranje stavaka male vrijednosti.

Stavka male vrijednosti je stavka na računu, vrijednosti 200 EUR ili manje, koja se u Intrastat obrascu može deklarirati prema KN šifri 9950 0000 uz primjenu određenih ograničenja. KN šifra 9950 0000 se primjenjuje opcionalno što znači da izvještajne jedinice odnosno deklaranti i dalje mogu umjesto ove pojednostavljene KN šifre koristiti preciznu KN šifru za robu male vrijednosti.

Pojednostavljeno deklariranje stavaka male vrijednosti namijenjeno je prvenstveno manjim poslovnim subjektima, koji ne koriste napredne aplikacije za popunjavanje Intrastat obrasca već ručno popunjavaju INTRASTAT excel tablicu prepisujući stavku po stavku robe sa odgovarajuće dokumentacije.

Detaljnije o svim novostima i primjerima iz prakse u području Intrastat izvještavanja za 2020. pisat ćemo u časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20.

Natrag