HZZ – potporu za zapošljavanje za travanj i svibanj mogu ostvariti i sezonci

I poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera mogu tražiti potporu za očuvanje radnih mjesta za mjesec travanj i svibanj 2020., bez obzira na oblik registracije. Pritom je bitno da su registrirali djelatnost i prijavili se u sustav osiguranika HZMO-a do 29.2.2020. i da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Kako bi ostvarili pravo na potporu za travanj i svibanj poslodavci moraju predati zahtjeve do 15. svibnja 2020. Zahtjevi se predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail) na e-mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu poslodavca.

Sukladno Odluci Upravnog vijeća HZZ-a, uključene su sljedeće sezonske djelatnosti:

 • Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi (zaposlene kod drugih poslodavaca), ili ako nisu korisnici mirovine.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava, poput samostalnih umjetnika, medijskih djelatnika i dr., a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda. Ukoliko im doprinose financira tj. plaća Ministarstvo kulture onda ne mogu koristit mjeru COVID-19.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisana u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • OPG-ovi koji su u sustavu poreza na dohodak ili dobit.
 • Udruge koje su u sustavu poreza na dobit tj. koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Navedeni mogu koristiti potporu uz zadovoljavanje ostalih uvjeta prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Uz Zahtjev potrebno je dostaviti:

 • Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr. ­
 • Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.
 • Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:
  • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.
  • Pad prihoda:
   Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
   Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020. - veljača 2020.).
   Prihvatljiv je pad veći od 20%.
   Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Kako sastaviti tablicu usporedbe prihoda i primitaka?

Tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020. - veljača 2020.).

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Detaljnije o navedenom možete vidjeti na sljedećoj stranici HZZ-a:

https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/sezonske-djelatnosti/

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag