U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/20 objavljen je članak " Dostava e-mail adrese sudskom registru". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 40/19; u nastavku: Zakon o izmjenama i dopunama ZSR) uvedena je obveza upisa adrese elektroničke pošte u registarski sud za sve pravne osobe. Odredbom čl. 38.b ZSR izrijekom je propisao da je subjekt odnosno pravna osoba za koju je zakonom propisan upis u registar, dužan najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik koji je po zakonu ovlašten za zastupanje subjekta upisa. Isto tako subjekt upisa u registar dužan je podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Radi provođenja navedenih izmjena i dopuna donesen je i novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 121/19; u nastavku: Pravilnik), a čl. 52. Pravilnika propisano je da se zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik koga podnosi zastupnik koji je po zakonu ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. U zahtjevu obveznik upisa dužan je navesti temeljne podatke o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID, ako ga ima. Na isti način je subjekt upisa dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru.

Taj podatak trebalo je dostaviti u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu Pravilnika za sve pravne osobe upisane u sudski registar, a to znači trgovačka društva, ustanove, zaklade i sve druge pravne osobe koje su upisane u registar. Rok od tri mjeseca nije prekluzivan stoga sve pravne osobe koje do sada nisu dostavile podatak o elektroničkoj pošti trebaju isti u što kraćem roku dostaviti registarskom sudu o čemu pišemo opširnije u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag