Donesen Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 30.4.2020. donio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Zakon je objavljen 30.4.2020. u Nar. nov., br. 53/20 i stupio je na snagu 1.5.2020.

Zakonom su propisane  posebne  interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti  uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i zastajanje s postupanjem u ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, uz propisane iznimke, radi zaštite života i zdravlja sudionika navedenih postupka.

Pored navedenog, Zakonom je propisano da sudac može provoditi ovršne postupke i ako, s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, ocjeni da je navedene postupke nužno hitno provesti unatoč posebnim okolnostima te je takvu odluku dužan posebno obrazložiti.

Zakon regulira i zastoj provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim primanjima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i na taj način će, uz propisane iznimke, omogućiti ovršenicima da za vrijeme posebnih okolnosti raspolažu svim primanjima po osnovi plaće i drugim stalnim primanjima.

Natrag