Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao neoporezivi primitak

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) temelji se na dobrovoljnom sklapanju ugovora fizičke osobe s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom. No, takve premije za radnika  mogu uplaćivati i poslodavci, u kom slučaju će iste, do propisanog iznosa, biti neoporezivi primitak.

Premije za III. stup – neoporezivi primitak

Naime, prema  Zakonu o porezu na dohodak, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac na svoj teret uplaćuje u korist radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu do visine 500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno 6.000,00 kn godišnje, je primitak na koji se ne plaća porez na dohodak. Premije se mogu platiti i odjednom za više mjeseci, odnosno mogu se uplatiti i jednom godišnje do iznosa od 6.000,00 kn.

S obzirom na navedeni porezni tretman, plaćanje premija za III. stup do propisanih iznosa, jedan je od najpovoljnijih načina dodatnog stimuliranja radnika. Stoga, takva plaćanja ne bi trebala utjecati na ugovoreni iznos bruto plaće radnika, a time i na neto iznos plaće.

Poslodavac može odlučiti da će uplaćivati i više svote, no u tom slučaju će se iznosi iznad neoporezivih smatrati plaćom u naravi (neto plaćom) te podlijegati plaćanju svih propisanih obveza kao i plaća za redovan rad.

O uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u korist radnika ne izvješćuje se na obrascu JOPPD. Također, s obzirom da je od 1.1.2019. godine ukinut dohodak od osiguranja, brisan je i Obrazac DMO – Evidencija o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za _____ godinu, te se o uplaćenim premijama za III. stup više ne izvješćuje Porezna uprava.

Porezno priznati rashod

Uplata premija  za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u visini neoporezivih iznosa također je i porezno priznati rashod. Naime, odredbama Zakona o porezu na dobit propisano je da se rashodima smatraju i rashodi po osnovi uplaćenih premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist zaposlenika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a na koje se ne plaća porez na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

No, porezno će biti priznati i rashodi za premije uplaćene iznad neoporezivih iznosa, budući se premije iznad neoporezivih iznosa smatraju plaćom radnika.

Samostalne djelatnosti – priznati izdaci

Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do ranije navedenih propisanih iznosa mogu za svoje radnike, ali i za sebe osobno uplaćivati i osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti, kao priznate izdatke.

Naime, prema Zakonu o porezu na dohodak, poslovnim izdacima smatraju se i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja uplaćene u korist radnika i/ili osobno poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno tom Zakonu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag