Darivanje poslovnih partnera

Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Prigodno darivanje ili ugošćenje poslovnih partnera uobičajena je praksa u poslovanju poduzetnika. Iako se radi o izdacima učinjenima u poslovne svrhe, a to je uspostavljanje što bolje poslovne suradnje  s poslovnim partnerima, ovi izdaci nisu u cijelosti porezno priznati. Ugošćenja, darivanja i ostali troškovi nastali iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom u poreznom smislu smatraju se reprezentacijom.

Reprezentacijom se, sukladno Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, smatraju:

 • ugošćenja poslovnih partnera,
 • darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima,
 • plaćanje poslovnim partnerima izdataka odmora, športa, rekreacije i razonode, izdataka za zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i razonodu i sl.

O prigodnim poklonima se radi kada poduzetnik nekog poslovnog partnera, njegovog zastupnika ili neku drugu osobu uključujući i zaposlenike daruje u dobrima ili uslugama, a da za to ne postoji pravna obveza ili neka druga povezanost s uslugom primatelja. Pravilnikom o PDV-u je također navedeno (čl. 11.) kako se povremeno davanje poklona pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a ne smatra isporukom dobara uz naknadu, što znači da ne podliježe PDV-u, pod uvjetom da se pokloni ne daju istim osobama i da ne postoji pravna obveza ili obveza protuisporuke odnosno protuusluge primatelja dobra. Ako se radi o davanju za koje postoji točno određena protuusluga primatelja, tada se radi o isporuci uz naknadu, sukladno odredbama čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u. Kako se ovakvo davanje ne bi smatralo isporukom, istoj osobi u jednom tromjesečju može se dati najviše jedan poklon.

 • Reprezentacijom se ne smatra davanje poklona u vrijednosti do 160,00 kn (bez PDV-a) uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama.
 • Darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda dani poslovnom partneru u vrijednosti većoj od 160,00 kn smatraju se troškovima reprezentacije.

Zakonom o PDV-u (čl. 61. st. 1.) je zabranjen odbitak pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na reprezentaciju. Prema čl. 136. Pravilnika o PDV-u, poduzetnik ne može odbiti pretporez obračunan:

 • za obavljene mu isporuke dobara i usluga u tuzemstvu,
 • pri stjecanju dobara unutar EU-a i primljene usluge iz drugih država članica,
 • pri uvozu dobara, koja poreznom obvezniku služe za reprezentaciju.

Obzirom da odbitak pretporeza po ulaznim računima što se odnose na troškove reprezentacije nije dozvoljen uopće, ukupan iznos računa (s uključenim PDV-om) predstavljat će trošak poduzetnika. Napominjemo kako je odredbama o oporezivanju dobiti određeno da se porezna osnovica povećava za 50% troškova reprezentacije, pa porezno nepriznati dio rashoda reprezentacije, određen u paušalnom iznosu od 50% (s uključenim PDV-om) uvećava osnovicu poreza na dobit. Kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, odredbama čl. 33. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak je navedeno kako se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje 50% izdataka reprezentacije.

 • Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti (čl. 23. Pravilnika o porezu na dobit).

Dakle, reprezentacija uvijek pretpostavlja postojanje poslovnog odnosa s poslovnim partnerom. Treba napomenuti kako poslovni partneri također mogu biti kupci proizvoda/usluga, stoga je dozvoljeno i poslovnim partnerima poklanjati promidžbene predmete, odnosno poklone male vrijednosti, te iskazivati takve isporuke kao trošak promidžbe, koji je u cijelosti porezno priznati trošak.

Promidžbeni odnosno reklamni predmeti određeni su poreznim propisima kao:

 • proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te
 • drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sl.) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca,
 • ili ako se daju potrošačima ne smatraju reprezentacijom ako je njihova pojedinačna vrijednost do 160,00 kn (bez PDV-a).

Davanje poklona u svrhu promidžbe, čija je pojedinačna vrijednost do 160,00 kn bez PDV-a, ne smatra se isporukom dobara uz naknadu i na takve isporuke ne plaća se PDV, pod uvjetom da se radi o posebno prilagođenim dobrima koje imaju oznaku „nije za prodaju“ ili ako se radi o reklamnim predmetima odnosno predmetima namijenjenih promidžbi na kojima se nalazi naziv tvrtke ili proizvoda. Ta dobra mogu biti primjerice čaše, pepeljare, olovke, stolnjaci, podmetači, privjesci, prospekti, katalozi, vrećice te drugi slični proizvodi (čl. 11. st. 4. Pravilnika o PDV-u).

Potrebno je istaknuti kako se darivanja učinjena u poslovne svrhe – kao poklon poslovnom partneru ili u svrhu promidžbe, nikako ne smije izjednačavati s privatno motiviranim izuzimanjima poduzetnika. 

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag