Bliži se rok za imenovanje revizora

Skupština obveznika revizije je dužna imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora za odnosnu godinu najkasnije do 30.9. te godine. To znači da za reviziju financijskih izvještaja za 2020. godinu treba imenovati revizora do 30.9.2020. godine.

Revizora uvijek imenuje skupština, na prijedlog koji podnosi ovlašteno tijelo ili osoba: revizijski odbor, nadzorni odbor, ili uprava (direktor).

Skupština je mogla imenovati revizora na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici koja se morala održati do 31. 8. 2020. godine. Međutim, ako revizor nije bio imenovan na redovnoj skupštini, treba sazvati i do 30.9.2020. godine održati izvanrednu skupštinu na kojoj će se imenovati revizor za 2020. godinu.

Postupak odabira revizora provodi se javnim natječajem ili izravnim traženjem ponuda, a poduzetnik kriterije za odabir revizora može oblikovati samostalno, u ovisnosti o cijeni, ugledu revizorske tvtke i/ili drugim preferencijama. Kod izbora revizora, a prije imenovanja, uputno je između ostalog provjeriti da li revizorsko društvo ima važeće odobrenje za rad i da li ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje zakonske revizije. Ako reviziju ne obave ovlaštene osobe, odluka skupštine je ništava.

Ovlaštenja revizorskih društava i revizora mogu se provjeriti na internetskoj stranici Ministarstva financija, na adresi: www.mfin.hr.

Imenovanje revizorskog društva ne smije biti ničim uvjetovano (osim u slučajevima predviđenima zakonom) i zabranjena je svaka ugovorna odredba kojom bi se ograničio taj izbor.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag