BESPLATAN WEBINAR: Naknade troškova prijevoza na posao i s posla u vrijeme posebnih okolnosti

Pogledajte besplatan TEB-ov webinar na temu poreznog tretmana naknada troškova prijevoza na posao i s posla u vrijeme posebnih okolnosti koji je za Vas pripremila TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko.

Naziv webinara: NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA  NA POSAO I S POSLA U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

Predavačica: mr. sc. Sanja Živko, TEB-ova viša savjetnica

Trajanje: 12 minuta

Natrag