Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti

Zajedničkom izjavom utvrđenoj između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod (u nastavku: sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti) postignut je sporazum da će:

 • Vlada RH nakon analize i usporedbe vrijednosti koeficijenata složenosti poslova u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima te ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13 - 79/19; u nastavku: Uredba) zaposlenima koji obavljaju odgojno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, zaposlenima koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva,
 • se u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe za zaposlene na radnim mjestima predavača i umjetničkih suradnika te zaposlene koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva i da će
 • Vlada RH, pri izmjenama Uredbe vodit će računa o određivanju koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto izvrsnog savjetnika.

Ističemo da je Zajedničkom izjavom isto tako utvrđeno da navedene izmjene ne isključuju najavljenu sveobuhvatnu analizu sustava plaća u javnim i državnim službama.

Pored Zajedničke izjave, Vlada RH i sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti su 2.12.2019. zaključili Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (u nastavku: Sporazum).

Prema čl. 1. Sporazuma Vlada RH i svaki od sindikata potpisnika Sporazumom utvrđuju uvećanje osnovne plaće:

 • zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te
 • zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima.

Osnovna plaća prethodno navedenih zaposlenika uvećava se onim zaposlenicima kojima se sredstva za plaću osiguravaju u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (Nar. nov., br. 27/01 i 39/09), na način utvrđen čl. 2. Sporazuma.

U čl. 2. Sporazuma sporazumne strane  su utvrdile da će se zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad plaća uvećati za dodatak, i to:

 • od 1.12.2019. za 3% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za prosinac 2019. godine, koja se isplaćuje u siječnju 2020.,
 • od 1.6.2020. za 1% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za lipanj 2020. godine, koja se isplaćuje u srpnju 2020.,
 • od 1.1.2021. za 2%, koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za siječanj 2021. koja se isplaćuje u veljači 2021. godine.

Uvećanja osnovne plaće obračunavaju se na način da se ugovoreni dodaci obračunavaju na već uračunati dodatak iz prethodnog razdoblja.

Sporazumne strane su isto tako utvrdile da se ugovoreni dodatak za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad primjenjuju i na plaće zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, odnosno na radnim mjestima na kojima ne obavljaju nastavni i/ili znanstveni rad.

Isto tako, čl. 4. Sporazuma utvrđeno je da se, iznimno,  ugovoreni dodaci neće obračunavati i isplaćivati zaposlenicima koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva, kao i da se navedeni dodaci neće obračunavati i isplaćivati na plaću, odnosno dio plaće koji se osigurava i isplaćuje u okviru projekata financiranih fondovima Europske unije.

Ugovorene dodatke na plaću ne ostvaruju ni zaposlenici na radnim mjestima za koja će se u prosincu 2019. izmjenom i dopunom Uredbe uvećati koeficijent.

I na koncu, čl. 5. Sporazuma sporazumne strane su utvrdile da se Sporazum primjenjuje kao sastavni dio Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 51/18), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 51/18) i Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Nar. nov., br. 9/19), za vrijeme njihova važenja, te da Sporazum stupa na snagu danom potpisa i da će se objaviti u Narodnim novinama.

Sukladno postignutom Sporazumu između socijalnih partera, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov. br. 119/19; u nastavku: Uredba) kojom su utvrđeni:

 • posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima,
 • posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u razdoblju od 1.12.2019. godine do 31.5.2020. i
 • posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima od 1.1.2021.

Izmjenom čl. 6. toč. b) Radna mjesta I. vrste, podtoč. 10. izmijenjena je i glasi:

 1. predavač, umjetnički suradnik - 1,406

a iza podtoč. 10. dodaje se podtoč. 11. koja glasi:

 1. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

 • za razdoblje od 1.12.2019. do 31.5.2020. - 1,267
 • za razdoblje od 1.6.2020. do 31.12.2020. - 1,286
 • od 1.1.2021. - 1,325

Dopunom čl. 6. toč. c.) u popis Radnih mjesta II. vrste dodana je  podtoč. 3. kojom je u Radna mjesta II. vrste poslova utvrđeno novo radno mjesto, i to:

 1. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

 • za razdoblje od 1.12.2019. do 31.5.2020. - 1,135
 • za razdoblje od 1.6.2020. do 31.12.2020. - 1,152
 • od 1.1.2021. - 1,186

Novom odredbom čl. 7. Uredbe u razdoblju od 1.12.2019. do 31.5.2020. utvrđeni su posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i to za Položaje I. vrste, kao i za Radna mjesta I., II., III. i IV. vrste.

Isto tako,  čl. 7. Uredbe su utvrđeni posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u razdoblju od 1.6.2020. do 31.12.2020. i to za Položaje I. vrste i Radna mjesta I., II., III. i IV. vrste.

I na koncu, izmijenjenim čl. 7. Uredbe utvrđeni su posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji će se primjenjivati od 1.1.2021. pa nadalje i to za Položaji I. vrste i Radna mjesta I., II., III. i IV.

Pored navedenih izmjena dopunjen je i čl. 10. st. 1. toč. 1. Uredbe tako da ona sada glasi:

 1. solist baleta – nacionalni prvak, solist opere - 3,007

Isto tako, dopunjen je čl. 11. Uredbe kojim su utvrđeni Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO na način da je u čl. 11. st. 1. toč. 6. dopunjena i glasi:

 1. plesač pjevač Ansambla LADO

glazbenik Ansambla LADO, asistent voditelja tehnike Ansambla LADO - 1,212

a iza toč. 7. dodana je nova toč.  8. i to:

 1. scenski radnik Ansambla LADO - 0,892

Uvjeti za radna mjesta 1. – 8.: Prema općem aktu.

Natrag