Europska unija (EU) svake godine propisuje novu carinsku tarifu. Nova tarifa za 2020. godinu objavljena je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1776 od 9.10.2019. o izmjeni Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 280, 31.10.2019.).

Carinske tarife velike većine zemalja u svijetu temelje se na međunarodnom nazivlju (popisu robe koji je predmet međunarodne trgovine podijeljenom po određenim kriterijima u skupine) Svjetske carinske organizacije pod nazivom Harmonizirani sustav naziva i brojčanog označavanja robe ili skraćeno HS.

 

Promjene u carinskoj tarifi Europske unije možete pogledati na ovoj poveznici.

Natrag