Obvezni sadržaj ugovora o radu

Obvezni oblik i sadržaj ugovora o radu je propisan Zakonom o radu. Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o:

  1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
  2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
  3. nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada ili kratak popis ili opis poslova,
  4. danu početka rada,
  5. očekivanom trajanju ugovora ako se ugovora o radu sklapa na određeno vrijeme.
  6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo ili načinu određivanja trajanja toga odmora,
  7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac ili načinu određivanja otkaznih rokova,
  8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate primanja i
  9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Umjesto podataka iz točaka 6., 7., 8. i 9. može se uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Imate nedoumica i pitanja u vezi plaća i radnih odnosa?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag