U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. Objavljeni novi porezni Pravilnici te izmjene i dopune postojećih poreznih Pravilnika u sklopu porezne reforme.

O svim novim Pravilnicima te izmjenama i dopunama postojećih poreznih Pravilnika pisati ćemo u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/19, te ćemo o njima detaljno govoriti na našem predstojećem seminaru "Novosti u 2019. i završni račun za 2018." koji ćemo od 7. do 25. siječnja održati u 10 gradova RH.

Objavljeni su slijedeći Pravilnici:

Svi navedeni propisi stupaju na snagu dana 3. siječnja 2019.

Natrag