Mirovanje obveze doprinosa članova uprave

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj od drugih osnova osiguranja  (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne djelatnosti i dr.), a nemaju tijekom godine plaćene doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu za zaposlene članove uprave za rad u punom radnom vremenu, koja za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kn, biti će obvezni na utvrđenu razliku platiti propisane doprinose. Ako je razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kraće od kalendarske godine, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju dana za koje se utvrđuje obveza.

Razliku, odnosno godišnju osnovicu i godišnju obvezu doprinosa, utvrditi  će Porezna uprava rješenjem, a ista dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

Iznimka su članovi uprave umirovljenici koji su i nadalje u radnom odnosu  (osim za korisnike invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti) za koje se spomenuta razlika neće utvrđivati.

Nadalje, Zakonom o doprinosima propisana je i mogućnost mirovanja obveze doprinosa za članove uprave kojima se utvrđuje godišnja obveza doprinosa, u određenim slučajevima. Odnosno, tim osobama miruje obveza doprinosa za razdoblje u kojem koriste prava prema posebnim propisima i to:

  1. za razdoblje u kojem je na privremenoj nesposobnosti za rad na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna,
  2. za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.

U slučaju kada se koristi pravo na rad s pola punoga radnog vremena, obveza doprinosa miruje u polovici iznosa utvrđene mjesečne obveze.

Dakle, za razdoblje dok su primjerice bili na bolovanju na teret HZZO-a, na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, članovima uprave se rješenjem neće utvrđivati razlika doprinosa. Odnosno, utvrđivati će se razlika obveze doprinosa samo za preostalo razdoblje za koje im nije mirovala obveza doprinosa, a bili su članovi uprave.

Mirovanje obveze doprinosa utvrđuje Porezna uprava a na temelju podataka HZZO-a o početku i prestanku privremene nesposobnosti za rad, odnosno na temelju podataka HZZO-a o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punog radnog vremena te na temelju podataka o početku i prestanku ostvarivanja tih prava.

Sve navedeno odnosi se i na izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga koji imaju iste obveze kao i članovi uprava trgovačkih društava.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag