Okružnice Ministarstva financija

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo dvije okružnice za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za 2018.:

  • okružnicu za korisnike državnog proračuna – koju možete preuzeti ovdje i
  • okružnicu za JLP(R)S-e i korisnike JLP(R)S-a – koju možete preuzeti ovdje.

U okružnicama su dane upute i za neka ispravna knjiženja poslovnih promjena na koja upućujemo:

  • iskazivanje potraživanja za zajedničke prihode,
  • evidentiranje prijenosa EU sredstava,
  • evidentiranje naknade Poreznoj upravi za troškove evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak,
  • evidentiranje sredstava fiskalnog izravnanja,
  • evidentiranje kompenzacijskih mjera,

te pojašnjenja u vezi primjene Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Natrag