Ograničenja od ovrhe na plaći u 2018. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. iznosila je 5.960,00 kune (Nar. nov., br. 110/17). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina. 

S obzirom na čl. 173. st. 3. Ovršnog zakona u kojem je propisano da se tako utvrđeni iznos primjenjuje u idućoj godini, to znači da se ovo ograničenje primjenjuje na svaku isplatu plaće u 2018. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2017. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2018. godine.

1. Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

  • 1.490,00 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 5.960,00 kn)
  • 2.845,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 5.960,00 kn)
  • 3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina  (2/3 od 5.960,00 kn).

Na primjeru radnika koji ima neto plaću 8.000,00 kn, a ovrha se provodi radi naplate neplaćenih računa ili dospjelih nepodmirenih rata kredita, radniku se mora isplatiti 3.973,33 kn, dok je iznos od 4.026,67 kn raspoloživ za ovrhu.

2. Ako je neto plaća radnika manja od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

  • 1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
  • 1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
  • 3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina. Sva

Na primjeru radnika koji ima neto plaću 4.000,00 kn, od ovrhe će biti izuzeto 3.000,00 kn, dok je 1.000,00 kn podložno ovrsi. Međutim, svakom radniku koji ima neto plaću u rasponu od 5.297,34 kn do 5.959,99 kn, pripada 3.973,33 kn (2/3 prosječne plaće), dok se preostali dio ovršuje. Naime, ako bi se tim radnicima isplatilo 3/4 njihove plaće, bili bi u povoljnijem položaju od onih s većom plaćom od prosječne.

Natrag