Korelacijske tablice između carinske tarife EU za 2018. i za 2019. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2019. godinu izvršeno je neobično malo promjena u odnosu na tarifu za 2018. godinu.

Promjene u nazivlju (nomenklaturi, podjeli robe) možete pričitati u članku na ovoj poveznici.

Natrag