Porezna kartica elektroničkim putem

Radnicima i drugim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, pravo na osobni odbitak, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice kojom raspolažu isplatitelji primitaka ili sam porezni obveznik.

Poreznu karticu izdaje Porezna uprava u papirnatom obliku, osim za umirovljenike za koje se porezna kartica HZMO-u dostavlja elektroničkim putem.

No, s 1.1.2018. na snagu stupaju odredbe čl. 26. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16; u nastavku: Zakon) prema kojima će se i poslodavcima i ostalim isplatiteljima plaće porezna kartica dostavljati elektroničkim putem.  Naime, čl. 26. st. 2. Zakona, propisano je da poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine, ili samom poreznom obvezniku, Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, dostavlja elektroničkim putem. Za umirovljenike, korisnike mirovine koju isplaćuje HZMO, podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, Porezna uprava će i nadalje dostavljati elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

Od 1.1.2018. porezna kartica se poslodavcima dostavlja putem sustava ePorezna.

Putem poslodavca će se prijavljivati i promjene podataka na Obrascu PK.

U slučaju da poslodavac, odnosno isplatitelj plaće ili mirovine, ili sam porezni obveznik, nije korisnik sustava ePorezna, porezna kartica se i nadalje izdaje u papirnatom obliku, a isplatitelji su je dužni čuvati dok radnik, odnosno osoba koja ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada, radi kod njih, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Isto vrijedi i u slučaju da isplatitelj ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika.

Za prijavu promjene  podataka u svezi s uzdržavanim članovima, promjenom prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugih podataka koji utječu na neoporezivi dio dohotka, također je predviđeno da se obavlja putem poslodavca, u dosadašnjem roku od 30 dana.

Promjenu podataka moguće će biti obaviti i izravno putem sustava e-građani, a samo iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave uz vjerodostojnu dokumentaciju.

Natrag