Oslobođenje od PDV-a prilikom prodaje automobila

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom prodaje osobnih automobila neposredno je povezana s korištenjem prava na odbitak pretporeza prilikom njegove nabave.

Naime, prema odredbama čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u (Zakon), PDV-a su oslobođene isporuke dobara za čije stjecanje ili nabavu odnosno uporabu nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st. 1. Zakona.

U navedenoj odredbi ključna je primjena odnosno razumijevanje odredbe čl. 61. st. 1. Zakona kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi kada se prilikom prodaje automobila primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 40. st. 2. Zakona.

Prema odredbama čl. 61. st. 1. Zakona (na snazi od 1.3.2012.), porezni obveznik, između ostaloga, ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. U tom smislu treba i napomenuti da se predmetna zabrana odbitka pretporeza na odnosi na nabavu automobila koji se koriste za obavljanje posebno propisanih djelatnosti (npr. prijevoz putnika, iznajmljivanje, prodaju, obuka vozača, servisna služba i dr.).

Stoga, plaćanja PDV-a, prema čl. 40. st. 2. Zakona, oslobođena je prodaja samo onih osobnih automobila za koje je u trenutku njihove nabave bila propisana zabrana odbitka cjelokupnog pretporeza prema čl. 61. st. 1. Zakona. Naravno, kako bi to uopće bilo moguće, prodavatelj automobila na svom izlaznom računu mora obračunati PDV.

Ako, s druge strane, poreznom obvezniku prilikom nabave osobnog automobila nije bila propisana zabrana odbitka pretporeza iz čl. 61. st. 1. Zakona, mišljenja smo da prodaja takvog automobila podliježe plaćanju PDV-a bez obzira kada i od koga je taj automobil nabavljen.

To mogu biti slijedeće situacije:

  • prilikom nabave automobila pretporez je odbijen u cijelosti ili djelomično,
  • u trenutku nabave porezni obveznik nije bio upisan u registar obveznika PDV-a,
  • automobil je nabavljen od osobe koja nije upisana u registar obveznika PDV-a, ili
  • automobil je nabavljen od osobe koja je na isporuku primijenila oslobođenje od plaćanja PDV-a.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona, pravila odbitka pretporeza prilikom nabave osobnih automobila mijenjaju se od 1.1.2018., te će svim poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a biti dopušten odbitak 50% pretporeza koji se odnosi na nabavnu vrijednost do 400.000,00 kn, dok se pretporez na nabavnu vrijednost koja prelazi 400.000,00 kn neće moći odbijati. Također, od 1.1.2018. i nadalje ostaju odredbe o odbitku cjelokupnog pretporeza za nabavu automobila koji se koriste za posebno propisane djelatnosti.

U tom smislu, kada će porezni obveznik prodavati automobil nabavljen od 1.1.2018. i nadalje, za koji će koristiti pravo na djelomični odbitak pretporeza, isporuka takvog automobila oporezivati će se PDV-om.

Treba naglasiti da se i od 1.1.2018. primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 40. st. 2. Zakona, ali samo za isporuke automobila nabavljenih do 31.12.2017., za koje je poreznom obvezniku prilikom nabave bila propisana zabrana odbitka pretporeza iz čl. 61. st. 1. Zakona.

Natrag