Zapošljavanje osoba s invaliditetom – zamjenska kvota

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obvezni su, sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik), zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju obavlja (čl. 3. Pravilnika).

Što uključuje pojam „zamjenska kvota“?
Ako poslodavac nema mogućnosti zaposliti potreban broj osoba s invaliditetom, propisanu kvotu može ispuniti tzv. „zamjenskom kvotom“, sukladno čl. 4. Pravilnika, na način da:

  • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, uz uvjet da je ukupna vrijednost ugovora jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
  • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti.

U tablici u nastavku dajemo pregled mogućnosti koje su još propisane Pravilnikom kao zamjenske kvote.

Tablica 1 Mirjana 11 16

Poslodavac mora imati ugovor s osobom s kojom zamjenjuje redovno zapošljavanje osobe s invaliditetom. Navedene ugovore Zavod će smatrati najavom zamjenskog ispunjenja kvote te je poslodavac, uz ugovor, obvezan dostaviti Zavodu popunjeni obrazac za najavu zamjenskog ispunjavanja kvote koji izdaje Zavod, te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

Potpisani ugovor, zajedno s popunjenim obrascem najave primjene zamjenske kvote, poslodavac je obvezan dostaviti Zavodu u roku 8 dana od dana njegova sklapanja.

Obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće (936,00 kn) za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu, a koja dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Natrag