TREND RASTA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U RH  I ZEMLJAMA EU U 2016.

Na višegodišnji nepovoljni trend kretanja industrijske proizvodnje u RH utjecala je svjetska gospodarska kriza i neadekvatna ekonomska politika u RH.  Rast industrijske proizvodnje u RH ovisi o rastu gospodarstava u zemljama EU i domaće potražnje. Ulaskom RH u EU, taj trend se postepeno mijenja. Tako od veljače 2015. industrijska proizvodnja bilježi rast kontinuirano 15 mjeseci. Takav  rast industrijske proizvodnje pozitivno se odrazio i na rast izvoza i smanjenje vanjskotrgovinskog  deficita RH.

Tablica 1 Kelebuh 7 16

Iz podataka prezentiranih u Tablici 1. vidljivo je da trend industrijske proizvodnje od 2013. do 2015. pokazuje prosječni godišnji rast industrijske proizvodnje od 0,7%, unutar ukupne industrije prerađivačka industrija sudjeluje sa 78,2%, a njezin prosječni godišnji rast u promatranom razdoblju iznosio je 1,0%. U prva četiri mjeseca 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015., industrijska proizvodnja ima rast od 7,1%. Tome rastu najviše je pridonijela prerađivačka industrija sa svojim udjelom od 78,2%  i povećanjem proizvodnje za 8,4%, dok pad proizvodnje ima rudarstvo i vađenje  (-0,3%) te opskrba električnom energijom, plinom i parom  (-2,6).

Promatrano prema GIG-u, kumulativno povećanje ukupne industrijske proizvodnje u prva četiri mjeseca 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. zabilježeno je u gotovo svim grupacijama (izuzev energije pad 0,2%), intermedijarni proizvodi (+8,5%),  kapitalni proizvodi (+10,4%), trajni proizvodi za široku potrošnju (+0,3%) i netrajni proizvodi za široku potrošnju (+7,8%).

U prva četiri  mjeseca 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015., prerađivačka je industrija sa svojim udjelom od 78,2% ostvarila porast proizvodnje za  8,4%. Od ukupno 24 odjeljaka prerađivačke industrije, 19 ima porast proizvodnje, a preostalih 5 ima pad proizvodnje.

Unutar prerađivačke industrije, najveći udio ima proizvodnja prehrambenih proizvoda sa svojim udjelom od 16,7% i povećanjem proizvodnje za 8,4%, potom proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica (+43,3%), proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (+33,1%), proizvodnja kože i srodnih proizvoda (+12,0%), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (+18,6%) i proizvodnja gume i plastike (+12,6%). Istodobno, pad proizvodnje imaju: naftni proizvodi (-10,9%), proizvodnja metala (-17,4%), odjeća (-12,3%) i proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (-0,7%).

Tablica 2 Kelebuh 7 16

Natrag