Rad stranaca u RH bez dozvole za boravak i rad

Stranci u RH u pravilu mogu raditi samo na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote. Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca utvrđuju se djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja. U 2016. g. ta kvota iznosi 3.115 dozvola (Nar. nov., br. 39/16).

Izvan godišnje kvote dozvola za boravak i rad može se izdati određenim kategorijama, ovisno o tome u kojem svojstvu odnosno statusu traže njezino izdavanje. Tu ubrajamo dnevne migrante pod uvjetom uzajamnosti, strance koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima, strance koji se samozapošljavaju u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu i druge kategorije stranaca taksativno navedenih u čl. 76. Zakona o strancima.

Kada se govori o mogućnostima rada stranaca u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad, potrebno je prije svega razlikovati status stranaca koji su državljani zemalja članica Europske unije od onih koji nisu državljani zemalja EU.

Stranci koji su državljani EU i članovi njihovih obitelji
Od 28 država članica EU, njih 6 je produžilo ograničenje slobodnog zapošljavanja za hrvatske državljane i to: Austrija, Malta, Nizozemska, Slovenija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske. Dakle, hrvatskim državljanima je u tim zemljama ograničen pristup tržištu rada, što znači da je rad moguć samo uz prethodno odobrenje (izdavanje dozvole za rad, radne dozvole i sl.). Navedeno ograničenje slobodnog zapošljavanja hrvatskih državljana u ovim zemljama je privremenog karaktera i traje do 1.7.2018. g. Prema načelu reciprociteta, da bi državljani tih zemalja mogli raditi u RH, moraju sukladno Zakonu o strancima ishoditi dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada.

Državljani ostalih zemalja članica EU i članovi njihove obitelji mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada. Jednako pravilo vrijedi i obrnuto, za hrvatske državljane u tim zemljama.

Članovi uže obitelji u smislu Zakona o strancima su bračni drugovi, osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj, roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

Stranci koji nisu državljani EU i članovi njihovih obitelji
Pod određenim uvjetima dopušten je u RH rad stranaca koji nisu državljani zemalja članica EU (npr. Rusija, BiH, Srbija) ili su državljani jedne od 6 gore navedenih zemalja članica EU, bez potrebe da se prethodno ishodi dozvola za boravak i rad ili bez potvrde o prijavi rada. Takav rad je dozvoljen strancima koji imaju odobren:

  1. stalni boravak,
  2. azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu,
  3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita,
  4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
  5. autonomni boravak,
  6. status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa,
  7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja iz čl. 64. ovoga Zakona.
Natrag