Prijedlog novog Zakona o upravnim pristojbama

Kao dio paketa planirane porezne reforme Vlade RH predloženo je donošenje novog Zakona o upravnim pristojbama.

Razlog za donošenje novog Zakona su određene izmjene i terminološka usklađenja s važećim zakonskim propisima iz nadležnosti pojedinih tijela, kao i pružanje zakonske podrške u provođenju planiranih projekata na razini RH.

Također, neke od važnijih izmjena u odnosu na još uvijek važeći Zakon su i proširenje općih i predmetnih oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, uspostavljanje sustava e-Pristojbe, izmjene Tarife u svezi s plaćanjem pristojbi u pojedinim upravnim područjima i dr.

Prema odredbama Zakona, upravne pristojbe plaćaju se za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima RH u inozemstvu, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, u iznosu utvrđenom Tarifom upravnih pristojbi.

Novim Zakonom u određenom opsegu proširuju se opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. Neka od novih oslobođenja odnose se na:

 • braniteljske zadruge,
 • javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te javne ustanove – memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje djelatnosti,
 • stradale pirotehničare i s njima izjednačene osobe,
 • supružnike, djecu i roditelje smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba,
 • žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata,
 • strance koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u RH,
 • volontere koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u RH na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera,
 • strance koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih i dr. 

Novim Zakonom u određenom opsegu proširuju se i predmetna oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. Neka od novih oslobođenja odnose se na:

 • zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti,
 • zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći,
 • ovjere pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna),
 • sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna RH,
 • pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija,
 • pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima,
 • zahtjevi i uvjerenja o OIB-u,
 • pismena i radnje po postupcima iz propisa koji uređuju oporezivanje trošarina i posebnim porezima i dr.

Odredbama novog Zakona uvodi se sustav e-Pristojbe kao dio državne informacijske infrastrukture i kao središnji informacijsko-tehnološki sustav sustava e-Građani, a koji će pristojbenim obveznicima plaćanje upravnih pristojbi elektroničkim putem. Državni biljezi i dalje ostaju kao mogućnost plaćanja upravnih pristojbi, međutim Zakonom se propisuje mogućnost plaćanja pristojbi i elektroničkim putem na propisani račun i putem sustava e-Pristojbe nakon njegove uspostave, ako za pojedine slučajeve nije propisano drugačije. Posebnim propisom uredit će se način rada i način plaćanja pristojbi putem sustava e-Pristojbi.

Također, temeljem predloženih odredbi novog Zakona, doći će i do izmjena u Tarifi upravnih pristojbi. Važećom Tarifom propisano je plaćanje pristojbi u pojedinim upravnim područjima. Izmjenama Tarife se u pojedinim područjima, primjerice u poljoprivredi te u području unutarnjih poslova istodobno smanjuju ili u potpunosti ukidaju pojedine upravne pristojbe, a s druge strane uvode se nove ili se postojeće upravne pristojbe povećavaju. U području trgovine i kulture pojedine se upravne pristojbe ukidaju.

Tarifa će se propisati posebnom Uredbom koja bi trebala stupiti na snagu dana 1. veljače 2017.

Natrag