„Ne zovi“

Građani - potrošači svakodnevno se susreću s neželjenim i upornim telefonskim pozivima, SMS i MMS promidžbenim porukama od strane trgovaca, tele operatora, raznih agencija, ustanova i dr. pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na tržištu u okviru svoje poslovne i profesionalne djelatnosti (u nastavku: trgovca) i na ovaj način nude određene proizvode i/ili usluge u svrhu promidžbe ili prodaje (sklapanja ugovora na daljinu).

U cilju veće zaštite potrošača (osobito djece, umirovljenika i drugih osjetljivih skupina potrošača), a s druge strane zadovoljenja potreba trgovaca da svoje proizvode i/ili usluge nude i prodaju, pored ostalog, i putem telefona i mobitela, Zakonom o zaštiti potrošača propisana je zabrana neželjene komunikacije putem telefona i/ili poruka. Temeljem te odrede, u svibnju ove godine donesen je Pravilnik o Registru „Ne zovi“. Upisom u Registar „Ne zovi“ (u nastavku: Registar), potrošači - korisnici telefonskog broja mogu se zaštititi od neželjenih telefonskih poziva i poruka trgovaca u svrhu promidžbe odnosno prodaje proizvoda i/ili usluga. Registar treba biti ustrojen do 28.11.2016., te bi od toga dana trebala započeti i stvarna primjena Pravilnika, odnosno potrošači će se moći zaštiti od neželjenih poziva.

Registar „Ne zovi“

Registar „Ne zovi“ ustrojava, vodi i održava HAKOM

Upis i ispis podataka u Registar obavlja operator koji s korisnikom telefonskog broja - potrošačem (građaninom) ima sklopljen pretplatnički ugovor ili se s istim nalazi u korisničkom odnosu temeljem unaprijed plaćene usluge (pre-paid usluge ili kupljenog bona/kartice za mobilni uređaj). Upis i ispis se obavlja na temelju zahtjeva korisnika telefonskog broja i to bez naknade

Pravo pristupa registru ima HAKOM koji ima uvid u sve podatke upisane u njega, imaju operatori, trgovci i potrošači. Operatori će imati uvid samo u odnosu na svoje korisnike telefonskih brojeva. Trgovci će imati uvid u podatke o telefonskim brojevima i datumu zadnje izmjene u Registru, dok će potrošači imati uvid samo u podatke o telefonskim brojevima koji su upisani u Registar.

Kako se upisati u Registar?

Korisnik telefonskog broja - potrošač, koji ne želi primati pozive odnosno poruke trgovaca u promidžbene ili prodajne svrhe, mora svojem operatoru podnijeti zahtjev. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu osobno, pisanim putem ili putem elektroničke pošte s adrese koja je prethodno provjerena i registrirana pri operatoru kao adresa elektroničke pošte korisnika telefonskog broja – potrošača. 

Zahtjev za upis/ispis pojedinog telefonskog broja u Registar mora sadržavati podatke o: imenu i prezimenu, telefonskom broju koji se želi upisati u Registar, a koji glasi na ime i prezime korisnika telefonskog broja, OIB, korisnika telefonskog broja, te broj osobne iskaznice. 

U slučaju promjene operatora i zadržavanja istog telefonskog broja, potrošač nije dužan ponovno zahtijevati upis/ispis iz Registra.

Može li korisnik promijeniti svoju odluku? 

Ukoliko je korisnik telefonskog broja prije dana upisa telefonskog broja u Registar već nekom trgovcu dao pisanu privolu da ga putem telefona može kontaktirati u svrhu promidžbe ili ponude za sklapanje ugovora, putem obrasca zahtjeva za upis/ispis može zadržati ili opozvati prethodno danu privolu. Ako korisnik telefonskog broja - potrošač putem zahtjeva ne opozove danu privolu, trgovac može i nadalje potrošača kontaktirati putem telefona, neovisno je li njegov telefonski broj upisan u Registar „Ne zovi“, sve do opoziva dane privole. Isto vrijedi i za trgovca kojem je potrošač nakon upisa u Registar dao privolu da ga može kontaktirati putem telefona, sve dok svoju privolu ne opozove. 

Obveze trgovca

Prije zvanja ili upućivanja poruka putem telefona potrošaču, a radi promidžbe ili prodaje proizvoda i usluga, trgovci će morati provjeriti u Registru „Ne zovi“ je li potrošač kojeg žele nazvati ili mu uputiti poruku upisan u Registar, te ako je, ne smije istog pozivati odnosno slati mu SMS ili MMS poruke. 

Za trgovce koji upućuju pozive i/ili poruke putem telefona potrošačima koji su se upisali u Registar, propisane su novčane kazne: za trgovca pravnu osobu u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kn i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kn, a za trgovca obrtnika u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kn.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP 7/16, Marečić D., str. 5

 

Natrag