Mjere aktivne politike zapošljavanja

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje privremeno je obustavilo zaprimanje i odobravanje zahtjeva za dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini.

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini financiranih iz sredstava Državnog proračuna i to:

 • potpore za zapošljavanje,
 • potpore za samozapošljavanje,
 • potpore za usavršavanje,
 • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 • javni radovi.

 
Nastavlja se provedba mjera financiranih iz sredstva Državnog proračuna i to:

 • Obrazovanje nezaposlenih,
 • Osposobljavanje na radnom mjesta,
 • Osposobljavanje na radnom mjestu – obrazovanje za poznatog poslodavca,
 • Potpora za skraćivanje radnog vremena i Stalni sezonac,
 • Program za Rome.

 
Nastavlja se provedba i financiranje mjera u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za slijedeće projekte odnosno ciljane skupine:

 1. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za mlade
 2. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade
 3. Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba
 4. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina
 5. Podrška samozapošljavanju
 6. Zadržavanje radnika u zaposlenosti
 7. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine

Svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do 23.06.2016. godine i primjene Odluke Upravnog vijeća, nastavljaju se obrađivati sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2016. godini do utroška preostalih financijskih sredstava raspoloživih u ovoj godini.

Novi zahtjevi zaprimaju se samo za mjere koje se nastavljaju provoditi.

Detaljnije na http://www.hzz.hr/default.aspx?id=32866

 

Natrag