Mirovine u 2016. – uvjeti i određivanje

Uvjeti za stjecanje mirovine propisani su Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13 – 93/15 – Uredba; u nastavku: ZOMO) koji se primjenjuje od 1.1.2014.

Sukladno navedenom zakonu, osiguranik može ostvariti ili prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu odnosno starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja. Osnovni uvjeti za ostvarivanje navedenih mirovina su prestanak rada nakon ispunjenja uvjeta mirovinskog staža i godina života.

Starosna mirovina
Opća je odredba ZOMO-a da pravo na starosnu mirovinu od 1.1.2014. do 31.12.2030. imaju osiguranici s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što vrijedi i za žene i za muškarce (čl. 33. ZOMO-a).

Međutim, s obzirom na propisano prijelazno razdoblje za žene, starosnu mirovinu mogu u 2016. godini ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- 61 godina i 6 mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža.

Za žene se povećava dobna granica za 3 mjeseca godišnje tako da bi se u 2030. izjednačili uvjeti za žene i muškarce.

Prema sadašnjim odredbama ZOMO-a, od 1.1.2031. postupno će se povećavati (do kraja 2037.) dobna granica za starosnu mirovinu (za žene i muškarce) na 67 godina života.

Osiguraniku koji prvi puta stječe mirovinu nakon 65. godine života i 35 godina mirovinskog staža polazni faktor (1,0) se povećava za 0,15% za svaki mjesec nakon navršenih godina života propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a najviše za 5 godina (najviše 9%).

Prijevremena starosna mirovina
Prema općoj odredbi ZOMO-a, pravo na prijevremenu starosnu mirovinu (čl. 34. ZOMO-a) mogu ostvariti osiguranici, od 1.1.2014. do 31.12.2030., s navršenih 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. Ova se odredba odnosi na muškarce budući su za žene u prijelaznom razdoblju (do 1.1.2030.) propisani posebni uvjeti.

Stoga, žene mogu u 2016. godini ostvariti prijevremenu starosnu mirovinu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- 56 godina i 6 mjeseci života i 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža (čl. 182. ZOMO-a).

Za žene se, do 2030. godine, povećava dobna granica po 3 mjeseca godišnje (u 2017. je to 56 godina i 9 mjeseci života) kao i mirovinski staž (u 2017. uvjet je 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža).

Međutim, osobama koje se odluče na ranije umirovljenje, mirovina se umanjuje:
-ženama (čl. 183. ZOMO-a), koje će otići u prijevremenu starosnu mirovinu u 2016., uz uvjet
ostvarenog mirovinskog staža:

 • do i 32 godine i 6 mj., smanjenje mirovine 0,34% mjesečno (4,08% godišnje),
 • navršene 33 godine i 6 mj., 0,32% mjesečno (3,84% godišnje),
 • navršene 34 godine i 6 mj., 0,30% mjesečno (3,6% godišnje),
 • navršenih 36 godina i 6 mj., 0,25% mjesečno (3% godišnje),
 • navršenih 37 godina i 6 mj., 0,15% mjesečno (1,8% godišnje),
 • navršenih 38 godine i 6 mj., 0,10% mjesečno (1,2% godišnje).

-muškarcima (čl. 85. st. 2. ZOMO-a), uz uvjet ostvarenog mirovinskog staža:

 • navršenih 35 godina, smanjenje mirovine 0,34% mjesečno (4,08% godišnje),
 • navršenih 36 godina, 0,32% mjesečno (3,84% godišnje),
 • navršenih 37 godina, 0,30% mjesečno (3,6% godišnje),
 • navršenih 38 godina, 0,25% mjesečno (3% godišnje),
 • navršenih 39 godina, 0,15% mjesečno (1,8% godišnje),
 • navršenih 40 godina, 0,10% mjesečno (1,2% godišnje).

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranje
U sustav mirovinskog osiguranja uveden je još jedan institut, a to je starosna mirovina za dugogodišnje osiguranje (čl. 35. ZOMO-a). Navedenu mirovinu mogu ostvariti osobe (žene i muškarci).

S navršenih 60 godina života i 41 godinom staža osiguranja (u koji se za stjecanje prava na tu mirovinu ne računa tzv. poseban staž, ali se uzima u obzir pri izračunavanju visine mirovine). Za svaki mjesec rada iznad 60 godina života povećava se iznos mirovine za 0,15%, ali najviše za pet godina odnosno ukupno 9% (čl. 85. st. 4. ZOMO-a).

Osobe koje su ostvarile uvjete propisane za starosnu mirovinu nemaju pravo na mirovinu za dugogodišnje osiguranje.

Natrag