Doplatak za djecu

HZMO je u svojem priopćenju od 1. veljače podsjetio sve korisnike doplatka za djecu da trebaju do kraja mjeseca veljače podnijeti zahtjeve za primanje doplata i u 2016. godini.

U navedenom priopćenju se navodi da "Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu nije potrebno dostavljati dokaze o ostvarenom ukupnom dohotku kućanstva doplatka za djecu od Porezne uprave, poslodavca, HZZO i HZZ. Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva".

Ako kod korisnika, od 1. ožujka 2016. u odnosu na prethodnu godinu, nije došlo do promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati bez donošenja novog rješenja za tekuću godinu. U tom slučaju korisnik može, za dokazivanje statusa korisnika doplatka radi ostvarivanja drugih prava, zatražiti potvrdu. Rješenja će dobiti korisnici kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno koji će u 2016. izgubiti pravo na doplatak za djecu.

U priopćenju se također ističe da se prestankom radnog odnosa, do novog zaposlenja u tekućoj godini, plaća ostvarena u prethodnoj godini ne uračunava u ukupni dohodak kućanstva (u dohodovni cenzus se ne uračunava plaća koju je član ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini). Međutim, ako navedeni član ostvaruje novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, tada se u dohodovni cenzus za navedenog člana uračunava prosječna mjesečna svota novčane naknade. 

Natrag