Deflacija u Hrvatskoj od srpnja 2015. nastavlja se i u 2016.

Trend pada potrošačkih cijena u RH nastavlja se od srpnja prošle godine i u ožujku ove godine zabilježen je do sada najveći pad od 1,7%. Na takav pad u ožujku najviše su utjecale niže cijene goriva za automobile i cijene hrane. Deveti mjesec uzastopno je u RH deflacija. Tako je na godišnjoj razini zabilježen najveći pad potrošačkih cijena za 1,7%. Ako bi deflacija trajala vremenski duže tada dolazi do pada gospodarske aktivnosti i rasta nezaposlenosti. Sa stanjem deflacije hrvatsko gospodarstvo nema iskustva.

Tablica 1 Kelebuh 6 16

Podaci u Tablici 1. pokazuju kretanje indeksa potrošačkih cijena RH na mjesečnoj, godišnjoj i kumulativnoj razini. Prema Indeksu potrošačkih cijena (CPI), u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. u prosjeku su više za 0,7%, na godišnjoj razini niže su za 1,7%, a u godišnjem prosjeku za 0,7%. Promatrano po glavnim skupinama potrošnje, u ožujku 2016. u odnosu na prethodni mjesec najviše su porasle cijene odjeće i obuće - koje su više za 14,9% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene prijevoza - koje su više za 0,7%, cijene stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene zdravlja, cijene restorana i hotela te cijene raznih dobara i usluga, koje su po svakoj skupini više za 0,1%. Istodobno, niže cijene bilježi hrana i bezalkoholna pića - koje su niže za 0,8%, cijene pokućstva, kućanske opreme i redovitog održavanja kućanstva - koje su niže za 0,7%, cijene komunikacija - koje su niže za 0,4%, cijene alkoholnih pića i duhana te cijene rekreacije i kulture - koje su po svakoj skupini niže za 0,1%.

U odnosu na ožujak prošle godine najviše su porasle cijene opskrbe vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt (+3,6%), potom cijene odjeće i obuće (+2,5%), bezalkoholnih pića (+2,1%), zdravlja i zdravstvenih usluga (+1,7%), alkoholnih pića i duhana (+1,1%) i ugostiteljske usluge (+0,7%). Istodobno, niže su cijene usluga prijevoza (-7,5%) zbog pada cijena goriva (oko -14,0%) te električne energije, plina i ostalih goriva (-4,2%), hrane (-2,0%), stanovanja, vode, plina i ostalih gorivima (-1,8%), obrazovanja i osiguranja (-0,9%). 

Tablica 2 Kelebuh 6 166

Podaci u Tablici 2. pokazuju kretanje potrošačkih cijena prema posebnim skupinama u RH.

Potrošačke cijene dobara u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. u prosjeku su više za 1,0%, dok su cijene usluga u prosjeku niže za 0,1%. Cijene energije su više za 0,6%.

Na godišnjoj razini odnosno u odnosu na ožujak prošle godine cijene dobara su niže za 2,2%, a usluga su više za 0,1%, dok su cijene energije niže za čak 7,4%. Ako isključimo energiju iz ukupnog indeksa potrošačkih cijena tada pad indeksa na godišnjoj nije 1,7% nego 0,4%. Isto tako, ako energiju i hranu isključimo iz ukupnog indeksa potrošačkih cijena tada nije pad (-1,7%) već porast za 0,6%.

Natrag