Trošak sastavljanja žalbe u predmetima javne nabave

Dana 26.6.2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Nar. nov., br. 74/14; u nastavku: Zakon). Iako sadržajno nisu opsežne, predmetne izmjene su dosta značajne budući da će bitno utjecati na visinu naknade troškova žalbenog postupka, a za očekivati je i da će promijeniti ponašanje sudionika u postupcima javne nabave.

Žalbeni postupak u predmetima javne nabave, po svojoj pravnoj prirodi, je upravni postupak. Stranci koja uspije sa žalbom nadoknađuju se opravdani troškovi, u koje nedvojbeno ulaze i troškovi sastavljanja žalbe od strane odvjetnika koji svoje usluge imaju pravo naplatiti sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (u nastavku: Odvjetnička tarifa). Određivanje visine naknade troškova odvjetničkog zastupanja u upravnim postupcima prvenstveno ovisi o tome je li predmet procjenjiv ili neprocjenjiv. U neprocjenjivim predmetima za sastav zahtjeva kojima se pokreće upravni postupak odvjetniku pripada nagrada u visini od 50 bodova. Budući da vrijednost boda iznosi 10,00 kn, to znači da mu u neprocjenjivim predmetima za sastav takvih podnesaka pripada nagrada u visini 500,00 kn, na koji iznos odvjetnik ima pravo obračunati i pdv. Kod procjenjivih predmeta pravo na naknadu troškova obračunava se ovisno o vrijednosti predmeta spora sukladno Tbr. 7. Odvjetničke tarife.

Prema Zaključku 6.Su-1025/2011 Financijskog i radno-pravnog odjela Upravnog suda RH od 24.10.2011. u postupcima javne nabave predmet spora procjenjiv. Kasnijim svojim odlukama, taj sud je utvrdio da se ta procjenjivost promatra kroz procijenjenu vrijednost nabave.

S obzirom na to da je uočen trend značajnog povećanja broja žalbi isključivo na dokumentaciju za nadmetanje (o razlozima donošenja Zakona vidjeti pobliže obrazloženje Zakona, www.sabor.hr), došlo je do izmjene čl. 3. st. 3. na način da se sada propisuje da u žalbenim postupcima vrijednost predmeta nije procjenjiva. Pritom je potrebno istaknuti kako se primjena ove odredbe ne ograničava samo na postupke pokrenute ili na žalbe podnesene nakon 26.6.2014., već i na sve žalbene postupke koji su u tijeku, a u kojima na dan 26.6.2014. nije donesena odluka o žalbi. Drugim riječima, u tim žalbenim postupcima žalitelju će za trošak odvjetničkog sastavljanja žalbe biti priznat samo trošak u visini od 500,00 kn.

Svi žalbeni postupci u predmetima javne nabave koji su u tijeku na dan 26.6.2014. ili budu pokrenuti nakon tog datuma, u pogledu troškova za sastav žalbe su neprocjenjivi.

S jedne strane lako se zaključuje da se priznavanje troška sastava žalbe prema procijenjenoj vrijednosti nabave doista čini neprimjerenim u odnosu na sadržaj materije. Nadalje, osim što omogućuje i zlouporabe instituta žalbe radi stjecanja brze zarade bez stvarne namjere podnošenja ponuda, priznavanje troška u takvoj visini loše je za proračune naručitelja koji zbog isplate iznimno visokih troškova postupka ne mogu ostvariti svoje planove i investicije.

No, s druge strane niti ovakva ad hoc rješenja, kojima se pored toga zadire i u postupke u tijeku, također se ne čine dobrima. Prije svega, proučavanje dokumentacije za nadmetanje i/ili vršenje uvida i proučavanje ponuda drugih ponuditelja ipak je zahtijevan posao koji pretpostavlja i određeno vrijeme rada na tom predmetu. Isto tako, dok na tržištu postoje sustavi kojima za postupke javne nabave ne treba stručna odvjetnička pomoć (npr. imaju svoj odjel nabave, pravni odjel i sl.), također postoje mali i srednji poduzetnici koji često nemaju takvu organizaciju i treba im stručna pomoć pri provjeri dokumentacije za nadmetanje i/ili pri vršenju uvida u tuđe ponude te kontroli pregleda, ocjene i odabira ponuda. I dok direktive EU konstantno naglašavaju da se takvim subjektima mora čim više olakšati sudjelovanje u postupcima javne nabave, hrvatski propisi im to otežavaju (prvo povećanjem iznosa naknade za pokretanje postupka, a sada i ograničenjem sastava žalbe na 500,00 kn). Rijetko koji odvjetnik će uzeti predmet u razmatranje pod ovim uvjetima, već će svoje usluge naplatiti u okviru mogućnosti Odvjetničke tarife (npr. po satu), a stranci koja je te troškove opravdano imala, isti neće biti nadoknađeni niti u slučaju uspjeha u sporu.

Svi nabrojeni nedostaci bi se zapravo mogli otkloniti odgovarajućim zahvatima u Odvjetničku tarifu (npr. da se u Tbr. 20. Odvjetničke tarife stavi nova točka prema kojoj bi za radnju u postupcima javne nabave pripadalo pravo na nagradu u visini od 250 ili 500 bodova ili npr. da se razgraniči visina nagrade ovisno o tome podnosi li se žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda). Stoga bi bilo svrsishodno da se čim prije po tom pitanju ostvari suradnja između nadležnih ministarstava (gospodarstvo i pravosuđe) i Hrvatske odvjetničke komore kako bi se na adekvatan i racionalan način osigurala zaštita prava sudionika postupaka javne nabave.

Natrag