Pod kojim uvjetima u mirovinu od 1. siječnja 2014.?

U Hrvatskom saboru je usvojen novi Zakon o mirovinskom osiguranju čija primjena počinje 1. siječnja 2014.

Zakonom je propisano niz novina vezano uz uvjete za prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu, pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja, drugačije umanjenje prijevremene starosne mirovine i dr.

Uvjeti za ostvarivanje mirovine
Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ostvaruje osiguranik s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža (čl. 33. st. 1. Zakona). Nakon 1. siječnja 2031. godine života se povećavaju za 3 mjeseca tako da od 1. siječnja 2038. pravo na starosnu mirovinu ostvaruje osiguranik s navršenih 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Iznimno od čl. 33. st. 1. ovoga Zakona, žena stječe pravo na starosnu mirovinu kada navrši 15 godina mirovinskog staža i 

 • u 2014. godini - 61 godinu života, 
 • u 2015. godini - 61 godinu i 3 mjeseca života, 
 • u 2016. godini - 61 godinu i 6 mjeseci života,

s tim da se godine života povećavaju godišnje po 3 mjeseca do kraja 2029. kada je uvjet 64 godina i 9 mjeseci života (čl. 180. Zakona).

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (čl. 34. st. 1. Zakona). Od 1. siječnja 2031. godine života se povećavaju za 3 mjeseca tako da od 1. siječnja 2038. pravo na starosnu mirovinu ostvaruje osiguranik s navršene 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža.

Iznimno od čl. 34. st.1. Zakona, žena stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši: 

 • u 2014. godini - 56 godina života i 31 godinu mirovinskog staža, 
 • u 2015. godini - 56 godina i 3 mjeseca života i 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža, 
 • u 2016. godini - 56 godina i 6 mjeseci života i 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža, 

s tim da se godine života i mirovinski staž povećavaju godišnje po 3 mjeseca do kraja 2029. kada je uvjet 59 godina i 9 mjeseci života i 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža.

U razdoblju od stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2030., iznimno od čl. 85. st. 2. Zakona ženi koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor, prema čl. 183. Zakona, za određivanje te mirovine iznosi:
u 2014. godini

 • s navršene do i 32 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu, 
 • s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu, 
 • s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu, 
 • s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu, 
 • s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu, 

u 2015. godini

 • s navršene do i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu, 
 • s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu, 
 • s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu, 
 • s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu, 
 • s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu, 

u 2016. godini

 • s navršene do i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu, 
 • s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu, 
 • s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu, 
 • s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu, 
 • s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu 

Zakonom se stimulira odlazak u mirovinu s dužim mirovinskim stažem i starijoj životnoj dobit. Zato će se prijevremena starosna mirovina i nadalje najviše umanjivati korisnicima s kraćim mirovinskim stažem.

Prijevremena starosna mirovina će biti viša ako je navršen duži mirovinski staž budući se tada manje umanjuje mirovina po mjesecu ranijeg odlaska mirovine. Zato je osiguranicima koji imaju duži mirovinski staž vjerojatno povoljnije otići u prijevremenu starosnu mirovinu tijekom 2014. (prema novom Zakonu), a ne prema do sada važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju jer je postotak umanjenja mirovine prema novom Zakonu manji nego što je propisan do sada važećim Zakonom.

NOVO:

 • Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja. Za razliku od do sada važećeg Zakona ta se mirovina neće umanjivati.
 • Mirovina se neće obustaviti korisniku mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. Zakona i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu.
 • Rok za prijavu/odjavu na mirovinsko osiguranje iznosi 24 sata od početka/prestanka poslovanja ili zaposlenja.
 • Osiguranicima se omogućuje da 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijeste HZMO o namjeri za podnošenje zahtjeva za priznavanje pra va na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, a radi kompletiranja podataka o stažu osiguranja i plaći.
Natrag