Godišnji plan aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022. godinu

Rekapitulacija godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022.

Prethodna suglasnost na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022. godinu

Dodatni pojedinačni zahtjev za 2022. godinu

Suglasnost na dodatni pojedinačni zahtjev za 2022. godinu

Dodatni pojedinačni zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za ožujak - prosinac 2022

Suglasnost na dodatni pojedinačni zahtjev za ožujak - prosinac 2022. godinu

Dodatni pojedinačni zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za svibanj - prosinac 2022

Suglasnost na dodatni pojedinačni zahtjev za svibanj - prosinac 2022. godinu

Dodatni pojedinačni zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za kolovoz - prosinac 2022

Suglasnost na dodatni pojedinačni zahtjev za kolovoz - prosinac 2022. godinu

Natrag