arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2017

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Rad – umor - odmor

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Prodaja robe u trgovini
 • Domagoj Zaloker: Vremenska razgraničenja
 • Nenad Šimunec: Pravni i financijski učinci mjeničnih transakcija

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu
 • Iva Uljanić Škreblin, Dražen Opalić: Prodaja vlastitih proizvoda na štandovima i ostali oblici prodaje fizičkih osoba - plaćanje poreza i doprinosa
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Osobni odbitak i porezna kartica

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Obrazac JOPPD - ispravci i dopune

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod JLP(R)S-a

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Novi Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Novine u primjeni carinskih skladišta nakon uvođenja novih carinskih propisa

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Pravo zaposlenja na drugim poslovima
 • Alan Vajda: Promjene kod izaslanja zaposlenih osoba radi pružanja usluga prijevoza u Republiku Austriju od 1.6.2017.

Porezno pravo

 • Ana Rihter: Dokazivanje u poreznom postupku

Javna nabava

 • Nikolina Žužić: Primjena ESPD obrasca

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Obvezno mirovinsko osiguranje osoba koje nisu same za sebe obveznici doprinosa

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Radno vrijeme u trgovini, ugostiteljstvu i obrtništvu

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Otpremnina i najviša mjesečna osnovica
 • Jassminka Rakijašić: Olakšica za mladu osobu kod novog poslodavca – povezane osobe
 • Dinko Lukač: Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
 • Ljubica Đukanović: Postupak otkazivanja kod skrivljenog ponašanja
 • Nikolina Bičanić: EU sredstva dobivena od neprofitne organizacije (proračunsko računovodstvo)

TEB-ov podsjetnik

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Pregled neoporezivog iznosa dnevnica za inozemstvo
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2017.
 • Da se ne zaboravi - rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u kolovozu 2017.
 • Korisne informacije - Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Korine informacije - Stope zakonskih kamata i pregled oporezivosti kamata
 • Novi ekonomsko financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja