arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Meteorologija u poduzetništvu - mraz, bura i sunce

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Objavljen je propisani kontni plan
 • Vedran Jelinović: Produženo važenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
 • mr. sc. Lidija Karačić, Vanja Martinović: Novi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu
 • Irena Slovinac: Računovodstvo ambalaže
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Nagrađivanje lojalnosti kupaca (IFRIC 13)
 • Domagoj Dodig: Primjena Zakona o fiskalizaciji - pitanja i odgovori

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Podnošenje PPO obrasca
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini
 • Ana Rihter: Porezno jamstvo
 • Željka Marinović: Trošarinsko poslovanje s krutim gorivima

Proračunsko računovodstvo

 • Danijela Stepić, Davor Kozina: Koordinacija razvoja sustava unutarnjih kontrola između JLP(R)S-a1 i njihovih proračunskih/izvanproračunskih korisnika

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Ugovorne obveze davatelja i korisnika sredstava iz javnih izvora kojima se financiraju udruge

Poslovanje banaka

 • mr. sc. Igor Jemrić, Andrej Bajić: Modaliteti sekuritizacije: osigurane dužničke obveze i zamjene kreditnog rizika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Likvidacija obrtničke djelatnosti - obveznika poreza na dobit

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić: Plaće po sudskim presudama - izvješćivanje o plaćama i javnim davanjima

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: INCOTERMS transportne klauzule i carinska vrijednost robe

Radno pravo

 • Vedran Jelinović:: Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Ljubica Đukanović: Vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Javna nabava

 • Ante Loboja: Pregled novina iz Prijedloga novoga zakona o javnoj nabavi

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Plaćanje PDV-a za uslugu nautičkog turizma koju obavlja stranac
 • Domagoj Zaloker: Podnošenje Obrasca PDV za strane porezne obveznike registrirane za potrebe PDV-a u RH
 • Ljubica Đukanović: Ugovor o autorskom djelu
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Evidentiranje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Uplata doprinosa za pomorce, članove posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • Pregled uplatnih računa
 • Otpremnine
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.