arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Ivan Mencer: Crno-bijeli svijet(?)!

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Stope zateznih i ugovornih kamata od 1.7.2016. do 31.12.2016.
 • Danijela Stepić, Davor Kozina: Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Prodaja robe u komisiji
 • Domagoj Zaloker: Promjene amortizacijskih stopa
 • Nenad Šimunec: Ugovori o promjeni dužnika u obveznom odnosu
 • Andrija Garofulić, Lovre Botica: Metode procjene vrijednosti nematerijalne imovine na primjeru brandova

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman naslijeđenog dohotka
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Verifikacija PD obrasca i povrat više plaćenog poreza po konačnom obračunu za 2015.
 • Aleksander Vranko: Porezno planiranje i upravljanje rizicima iz nadležnosti Porezne uprave
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezne obveze utvrđene nadzorom
 • Ksenija Cipek, Josip Supić: Usluge poreznim obveznicima i mjere dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Proces planiranja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2017.-2019.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Izbjegavanje sukoba interesa u raspolaganju javnim sredstvima kojima se financiraju programi i projekti udruga

Poslovanje banaka

 • mr. sc. Igor Jemrić, Andrej Bajić: Modaliteti sekuritizacije: vrijednosnice podržane hipotekarnim zajmovima

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Dinko Lukač: O popunjavanju naloga za plaćanje

Radno pravo

 • Sabina Dugonjić: Raskid ugovora o radu odlukom nadležnog suda

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Pregled aktualne prakse Državne komisije u postupcima javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja obrtnika

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Novi pravilnici o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj

Trgovačko pravo

 • Vlatka Cikač: Nasljeđivanje hrvatskog „obiteljskog poduzeća“ s aspekta Uredbe (EU) br. 650/2012

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Beneficirani staž
 • Jasminka Rakijašić: Nagrada za praksu studentu
 • Irena Slovinac: Deklaracije ili označavanje robe
 • Vedran Jelinović: Regres i zaštićeni račun

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak po gradovima/općinama
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Doprinosi, naknade, članarine
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.