arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr.sc. Katarina Ott, dr.sc. Mihaela Bronić, mr.sc. Branko Stanić: Pomoći EU županijama, gradovima i općinama od 2011. do 2014.

Aktualno

 • Darko Marečić: Upis potrošača u Registar "NE ZOVI"

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava - računovodstveni i porezni aspekt
 • Domagoj Zaloker: Troškovi prijevoza pri nabavi imovine iz inozemstva
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo prodaje i povratnog najma
 • Domagoj Dodig: Primjena Zakona o fiskalizaciji - pitanja i odgovori

Porezi i doprinosi

 • mr.sc. Ida Dojčić: Statističko izvješće za obveznike PDV-a - do 1.9.2016.
 • Dinko Lukač: Dinko Lukač: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Ana Vrdoljak Petković: Najčešća pitanja pri popunjavanju elektroničke prijave prometa nekretnina
 • Željka Marinović: Trošarinsko postupanje s vinom

Proračunsko računovodstvo

 • Vesna Lendić Kasalo: Izvještavanje o sredstvima dodijeljenim udrugama u 2015.

Neprofitne organizacije

 • mr.sc. Ivana Jakir-Bajo: Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija
 • Krešimir Vranar: Sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja na Obrascu PR-RAS-NPF

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Prijelaz s paušalnog oporezivanja na plaćanje poreza temeljem poslovnih knjiga
 • Krešimir Vranar: Nabava i prodaja građevine evidentirane u Popisu dugotrajne imovine obrta

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Isplata potpora radnicima

Carinsko poslovanje

 • mr.sc. Melita Buljan, mr.sc. Branka Tuđen: Postupak unutarnje proizvodnje

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad

Javna nabava

 • Marijana Šperanda: E-nabava - pitanja i odgovori

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Prijava-promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici - tiskanica MPP-1

Turizam

 • Vedran Jelinović: Usporedni prikaz agencijskog ugovora o hotelskim uslugama i ugovora o alotmanu

EU

 • Iva Uljanić Škreblin: Vijesti iz EU

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Prijevoz putnika i obračun PDV-a
 • Nikolina Bičanić: Dodjela sredstava iz proračuna JLP(R)S-a poljoprivrednim zadrugama
 • Domagoj Zaloker: Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2015.
 • Ljubica Đukanović: Neiskorišteni godišnji odmor zbog bolovanja

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak po gradovima/općinama
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Doprinosi, naknade, članarine
 • Da se ne zaboravi!
 • Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Kamate
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa