arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Reforme, reforme…, vrijeme koje više ne trpi odgode!

Aktualno

 • Marica Houška, mr. sc. Lidija Karačić: Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
 • Franciska Dominković: Imenovanje upravljačke strukture trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija u i izvan EU-a
 • mr. sc. Mladen Štahan: Posebnosti j.d.o.o.-a
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje prometa nekretnina
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: : Operativni leasing

Porezi i doprinosi

 • Nina Pečenjak: Registracija poreznih obveznika iz trećih zemalja za potrebe PDV-a u RH
 • mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje PDV-om charter poslovanja
 • Domagoj Zaloker: Porezni obveznici izvan sustava PDV-a - obavljanje usluga u inozemstvo
 • Dinko Lukač: Isplata regresa u 2016.
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Međunarodno porezno planiranje i porezna utočišta

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje namjeravaju koristiti sredstva iz javnih izvora
 • Mladenka Karačić: Evidentiranje prihoda u neprofitnom računovodstvu

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obrada godišnje porezne prijave obrtnika za 2015.

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša, mr. sc. Mihaela Kleković, mr. sc. Melita Buljan, mr. sc. Branka Tuđen: Novi carinski propisi od 1.5.2016. - pitanja i odgovori

Radno pravo

 • Hrvoje Orešić: Plaća kao poslovna tajna

Stečajno pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Raspolaganje tražbinama poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

Javna nabava

 • Maja Kušt, Kristina Zovko, Vedran Jelinović: O izravnom učinku novih direktiva u području javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Zdravstvena zaštita stranaca

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Isticanje natpisa, oznaka i obavijesti u ugostiteljstvu i turizmu

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Naknada za odvojeni život od obitelji
 • Irena Slovinac: Primljeni predujmovi za transakcije s inozemstvom
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Blokada poslodavca temeljem neisplaćene plaće
 • Vedran Jelinović: Izmjena autorskog ugovora nakon ulaska autora u sustav PDV-a

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Sadržaj i kalendar
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.