arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Bogati/siromašni

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Računanje rokova u upravnom pravu prema praksi Ustavnog suda RH
 • Ljubica Đukanović: Retroaktivno obustavljena isplata naknade plaće za vrijeme korištenja prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju - Presuda Ustavnog suda

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni učinak predstečajnog postupka
 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija

Porezi i doprinosi

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama
 • Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Izaslani radnici i neoporezive naknade
 • Dinko Lukač: Isplate nerezidentima i ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata (II. dio)
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi

Proračunsko računovodstvo

 • Danijela Stepić, Davor Kozina: Nacrt novog Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Osnovni standardi financiranja programa i projekata udruga
 • Irena Slovinac: Turističke usluge kod neprofitnih organizacija

Revizija

 • Nenad Šimunec: Obveznici revizije financijskih izvještaja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Razlika između izuzimanja za nepoduzetničke potrebe i korištenja nabavljenih dobara i usluga za druge potrebe u obrtu

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Utvrđivanje carinske vrijednosti temeljem istovjetne/slične robe

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca prema praksi Suda Europske unije i domaćih sudova
 • Ljubica Đukanović: Aktivnosti i usluge volonterstva

Javna nabava

 • Kristina Zovko: Partnerstvo za inovacije prema novoj Direktivi 2014/24/EU

Trgovina

 • Darko Marečić: Isticanje obavijesti i oznaka u trgovini

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Korisnici mirovine, obavljanje djelatnosti i zapošljavanje

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Obavljanje konzultantskih usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica EU-a od strane poduzetnika izvan sustava PDV-a
 • Dinko Lukač: Obračun inozemne dnevnice
 • Ljubica Đukanović: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo Namjenski i vlastiti prihoda korisnika u evidencijama JLP(R)S-a
 • mr. sc. Ida Dojčić: Neprofitne organizacije Upis u registar obveznika poreza na dobit i utvrđivanje porezne obveze

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Sadržaj i kalendar
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova bibiloteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.