arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Je li „generacija 55+“ spremna na proces prijenosa poslovanja (Business Transfer)?

Aktualno

 • Irena Slovinac: Knjigovodstvene isprave prema ZoR-u
 • mr. sc. Ida Dojčić: Poslovne transakcije između povezanih osoba - novo izvješće PD-IPO

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje i podjela dobiti ili pokriće gubitka za 2015.
 • Irena Slovinac: Razlike između računovodstvenog i poreznog gubitka
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca
 • Mirela Copot Marjanović: Računovodstvo ugovora o izgradnji
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Događaji nakon datuma bilance
 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Dodatni podaci uz GFI za statističke i druge potrebe

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Dohodak iz inozemstva i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i izvješćivanje na JOPPD

Proračunsko računovodstvo

 • Danijela Stepić, Davor Kozina: Novosti u izvještavanju o sustavu unutarnjih kontrola

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinsko postupanje kod povrata robe na područje EU

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Radnička vijeća i postupci izbora njihovih članova
 • Biljana Barjaktar: Razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka ugovora o radu i rada kod više poslodavaca u istoj godini

Javna nabava

 • Gordana Sedmak-Jednačak: Natječaj prema Zakonu o javnoj nabavi

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Zaštita zdravlja na radu

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Prijave - odjave radnika kod pripajanja trgovačkih društava

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Novi Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Ugovor o radu
 • mr. sc. Ida Dojčić:: Beskamatna pozajmica iz inozemstva i uplata depozita
 • Domagoj Zaloker: Obračun PDV-a i rokovi plaćanja kod zakupa poslovnog prostora
 • Dinko Lukač: Povrat doprinosa MO I. stup
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo: Stručno osposobljavanje za rad

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.
 • TEB-ova biblioteka