arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Sandra Švaljek: Čemu služi drugi stup?

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
 • Vedran Jelinović: Novosti u provedbi ovrhe na plaći u 2016.
 • Dinko Lukač: Službeno putovanje, terenski rad - naknada troškova i izvješćivanje na Obrascu JOPPD u 2016.
 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2016.

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2015.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku za 2015.
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2015. godinu
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu za obveznike HSFI-a
 • Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim društvima
 • Maja Jurišić Prlić: Što je eRačun?
 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2015.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak – najčešća pitanja i odgovori
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2015. godinu
 • Jasna Prepeljanić, Dražen Opalić: Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2015. godinu - obveznici poreza na dohodak
 • Željko Martinović, Dalibor Legac: Oporezivanje kapitalnih dobitaka prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2015.
 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2015.
 • Krešimir Vranar: Jednostavno knjigovodstvo i godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2015.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje godišnjeg dohotka i podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2015.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: : Poduzetnička plaća za 2016.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: : Troškovi koji se uključuju u carinsku vrijednost i mogućnost pojednostavljenog deklariranja istih

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić, Renata Kalčić: Triangularne transakcije - prijavljivanje u Intrastat i porezne obrasce

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Neusklađenost propisa u slučaju gubitka radne sposobnosti radnika

Javna nabava

 • Petra Šantić: Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi

Trgovačko pravo

 • Tamara Levačić: Obveza prijave HNB-u inozemnog vlasničkog ulaganja u trgovačka društva i u nekretnine u inozemstvu

Gospodarstvo

 • mr. sc. Ivan Kelebuh: BDP Hrvatske u 2014. na razini je 2010.

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Istodobni rad kod dva poslodavca i podnošenje godišnje prijave poreza
 • Irena Slovinac: Imovina nabavne vrijednosti manje od 3.500,00 kn
 • Vedran Jelinović: Samostalnost u određivanju radnog vremena za rukovodeće osoblje
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.