arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Bablje ljeto

Aktualno

 • Mladenka Karačić: Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • Vedran Jelinović: Uvjeti zapošljavanja u javnim i državnim službama - prema novim Odlukama Vlade RH

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni i porezni tretman reinvestirane dobiti
 • Ivana Mamić Sačer: Izrada Praktičnih smjernica za primjenu načela značajnosti u financijskom izvještavanju
 • Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine

Porezi i doprinosi

 • Ana Slavulj Pavletić: Nova Direktiva u vezi oporezivanja PDV-om vrijednosnih kupona
 • Zdravko Vukšić: Porezno motrište prijenosa poslovanja
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Neprofitne organizacije

 • Mladenka Karačić: Evidentiranje rashoda u neprofitnom računovodstvu
 • Krešimir Vranar: Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija
 • Dinko Lukač: Rad za udrugu i obračun javnih davanja

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa
 • Sandra Pezo: Kako radnik može pokrenuti ovršni postupak nad poslodavcem zbog neisplate plaće
 • Jasminka Rakijašić: Bolovanja i druga prava iz osiguranja na JOPPD-u
 • Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek, Dražen Opalić: Oporezivanje inozemnih dohodaka i plaćanje propisanih obveza

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinsko i porezno postupanje pri izvozu robe te postupanja vezana uz poštanske pošiljke

Upravno pravo

 • Franciska Dominković: Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji

Radno pravo

 • Dragan Zlatović: Odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne kao razlog za izvanredni otkaz

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Pravo na žalbu u otvorenom postupku javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Izračun naknade plaće za vrijeme bolovanja

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Obvezno mirovinsko osiguranje osoba koje nisu same za sebe obveznici doprinosa

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor mladoj osobi
 • Vedran Jelinović: Otpremnina u slučaju otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Darovanja za zdravstvene potrebe
 • Irena Slovinac: Prodaja putem web shopa i fiskalizacija

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Uplata doprinosa za pomorce, članove posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova bibiloteka
 • TEB-ova stalna izdanja