arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Ivan Mencer: Uvodnik

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Osvrt na novi Zakon o računovodstvu
 • Irena Slovinac, Domagoj Zaloker: Novi HSFI
 • mr. sc. Ida Dojčić: Statističko izvješće za obveznike PDV-a
 • Ksenija Cipek, Marica Houška: Obvezujuća mišljenja - novost u praksi Porezne uprave
 • Vinka Ilak: Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Uporaba vlastitih proizvoda, roba i usluga
 • dr. sc. Josipa Mrša: MSFI 11 - Zajednički poslovi

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek: Horizontalni monitoring
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po odbitku
 • Ana Slavulj Pavletić: Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika
 • Renata Kalčić, Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a
 • Iva Uljanić, Ksenija Cipek: Porezni tretman isplata bivšim radnicima i obitelji preminulog radnika
 • Željka Marinović: Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

Proračunsko računovodstvo

 • Marela Knežević, Davor Kozina: Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave dugotrajne imovine na operativni leasing u samostalnoj djelatnosti

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rad umirovljenika uz pravo na isplatu mirovine

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Troškovi istraživanja i razvoja i uključivanje istih u carinsku vrijednost robe

Poslovanje s inozemstvom

 • Vesna Polančec, Ksenija Ozimec: Osobitosti Intrastat Varaždin istraživanja - specifične robe i posebni trgovinski tokovi

Radno pravo

 • Hrvoje Orešić: Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza

Javna nabava

 • Gordana Sedmak-Jednačak: Zajednička nabava s primjerom iz prakse za nabavu prehrambenih artikala

Trgovina

 • Darko Marečić: Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u djelatnosti trgovine - I. dio

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Rokovi usklade poslovanja sukladno odredbama novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u drugu državu članicu EU - najčešće nedoumice u praksi

Pitajte TEB

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi tendera i plaća za izaslane radnike u podružnicu u RH
 • Jasminka Rakijašić: Podnošenje Obrasca JOPPD za novčanu naknadu
 • Irena Slovinac: Prodaja poljoprivrednih proizvoda na OPG-u
 • Vedran Jelinović: Odnos ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2015.