arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Sandra Švaljek: Stvar je u nazivniku

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1. kolovoza 2015.
 • Darko Marečić: Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Jelena Čuveljak: Novine u stečaju prema novom Stečajnom zakonu
 • Vedran Jelinović: Predstečajni postupci prema novom Stečajnom zakonu
 • Fadila Bahović: Isplata razlike jubilarnih nagrada službenicima i namještenicima u državnim i javnim službama

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Otuđenje ulaganja u dionice i udjele
 • Domagoj Zaloker: Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • Irena Slovinac: Dorada i obrada zaliha iz/u inozemstvu

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu
 • Niko Rimac: Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava
 • Dinka Antić: Pravila oporezivanja digitalnih usluga u EU
 • Iva Uljanić, Silvija Bartolec: Osobni odbitak - značajke i pregled

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2016. - 2018.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obavljanje trgovine od strane neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje dohotka od iznajmljivanja soba i postelja putnicima i turistima na temelju poslovnih knjiga i evidencija (II. dio)

Plaće i naknade plaća

 • Irena Đurica: Rad za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Istovrijedna roba u postupku unutarnje proizvodnje

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Gordana Miškić: Izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

Radno pravo

 • Hrvoje Orešić: Razlike između poslovno uvjetovanog otkaza i otkaza u slučaju kolektivnog viška radnika

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Pravna zaštita u javnoj nabavi kroz upravne sporove

Gospodarstvo

 • Alan Vajda: Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Najniža i najviša mirovina

Pitajte TEB

 • Obračun amortizacije za dugotrajnu imovinu koja se još u potpunosti ne koristi
 • Obračunski način plaćanja i prijenos porezne obveze
 • Dnevnice za službeni put u inozemstvo
 • Proračunsko računovodstvo: Knjiženje bolovanja preko 42 dana

TEB-ov podsjetnik

 • Kalendar za mjesec kolovoz 2015.
 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova izdanja