arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Dubravka Miljković: Sezona trešanja

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Konačni Prijedlog zakona o računovodstvu
 • Vedran Jelinović: Isplata razlike iznosa jubilarne nagrade državnim i javnim službenicima i namještenicima

Financije i računovodstvo

 • Ivana Mamić Sačer: Predložene promjene Konceptualnog okvira financijskog izvještavanja
 • Domagoj Zaloker: Isporuke uz valutnu klauzulu
 • Irena Slovinac: Dorada i obrada zaliha
 • Domagoj Dodig: Fiskalizacija u djelatnosti turizma
 • Dragutin Kovačić: Rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2014. godini

Porezi i doprinosi

 • Ružica Krizmanić, Marijana Strugar: Strane osobe i osobni identifikacijski broj
 • Mirko Brković: Sustav MOSS – Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i TV emitiranja i elektronički obavljene usluge
 • Dinko Lukač: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Tatjana Dalić: Poticaji za zapošljavanje za poslodavce iz privatnog sektora
 • mr. sc. Ida Dojčić: … Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Polugodišnji financijski izvještaji

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Novi obrasci za isplatu plaće, naknade plaće i otpremnine
 • Irena Đurica: Obračun plaće izaslanih radnika uz prikaz u Obrascu JOPPD
 • Jasminka Rakijašić: Zatezne kamate na doprinos za MO II. stup

Poslovanje s inozemstvom

 • Ksenija Ozimec, Vesna Polančec: Osobitosti Intrastat istraživanja

Radno pravo

 • Marina Kasunić Peris: Primjena novih evidencija o radnom vremenu i novih obračunskih isprava o plaći
 • Biljana Barjaktar: Što donosi novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva?

Javna nabava

 • Domagoj Zaloker: Dokumentacija za nadmetanje i PDV

Zdravstveno osiguranje

 • Renata Turčinov: Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Pitajte TEB

 • Možemo li naplaćivati vrećice?
 • Sati rada u Obrascu JOPPD
 • Team building u inozemstvu
 • Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću

TEB-ov podsjetnik

 • Kalendar za mjesec srpanj 2015.
 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova izdanja