arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Marina Kesner-Škreb: Državne potpore u Hrvatskoj - višestruko veće od onih u EU

Aktualno

 • Ana Vrdoljak Petković: Podnošenje Prijave prometa nekretnina elektroničkim putem

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja GFI-a za 2014. radi javne objave
 • dr. sc. Ivica Pervan: Konsolidacija financijskih izvještaja za 2014. godinu
 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje naknadnih popusta u transakcijama s EU
 • Domagoj Dodig: : Izuzeća od obveze fiskalizacije

Porezi i doprinosi

 • Niko Rimac: Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman kamata kod pozajmica
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Stipendije u sustavu poreza na dohodak
 • Dinko Lukač: Regres za godišnji odmor u 2015.
 • Željka Marinović: Preduvjeti za poslovanje s trošarinskim proizvodima

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Sastavljanje financijskih izvještaja razine 22

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Postupak verifikacije godišnje porezne prijave obrtnika za 2014. u Poreznoj upravi
 • Krešimir Vranar: Uporaba kreditnih kartica u samostalnoj djelatnosti
 • Irena Slovinac: Obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Najniža osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: : Naknadne izmjene carinskih deklaracija

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Raspored i preraspodjela radnog vremena
 • mr. sc. Iris Gović Penić, Ljubica Đukanović, Vedran Jelinović: Odgovori na aktualna pitanja iz radnih odnosa

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Učinak žalbe u otvorenom postupku javne nabave i procesne mogućnosti stranaka

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Trgovačko pravo

 • Vlatka Cikač: Podjela bračne stečevine s osvrtom na poslovne udjele u d.o.o.-u

Pitajte TEB

 • Proračunsko računovodstvo: Primljeni krediti i zajmovi
 • Zapošljavanje mladih osoba
 • Raspored troškova prijevoza u carinskoj deklaraciji
 • Izvanredni otkaz bez uručenja odluke o otkazu radniku

TEB-ov podsjetnik

 • Kalendar za mjesec lipanj 2015.
 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2015.