arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Marijana Bađun: Slabosti hrvatskog mirovinskog sustava iz perspektive Europske komisije

Aktualno

 • Vedran Jelinović, Dinko Lukač: Novosti u evidentiranju radnog vremena i sadržaju obračunskih isprava
 • Gordana Marić, Štefica Crvenković, Jasna Kraljić: Aplikacija specifikacija nepovezanih uplata - SNU
 • Ljubica Đukanović: Radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Naknadni popusti i odobrenja za nabavljene zalihe
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo tečajnih razlika
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje prodaje nekretnina

Porezi i doprinosi

 • Branimir Belančić-Farkaš: Izmjene Pomorskog zakonika
 • Ilija Josić: Odgovornost poreznog obveznika za (ne)plaćanje PDV-a
 • Dinko Lukač: Godišnji obračun doprinosa
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračunskih korisnika
 • Nikolina Bičanić: Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod neprofitnih organizacija
 • Irena Slovinac: : Neprofitne organizacije - obveznici poreza na dobit

Plaće i naknada plaća

 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić: Ispravci i dopune Obrasca JOPPD

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Alen Škudar: Izmjene u statističkom izvještavanju s inozemstvom

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor prema novom Zakonu o radu

Javna nabava

 • Ljubica Đukanović: Dokumentacija za nadmetanje i nabava računalne opreme

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ponovno određivanje mirovine

Ovršno pravo

 • Ivana Miloš: Sudska ovrha nakon nemogućnosti naplate tražbine izvansudskim putem

Pitajte TEB

 • Ispostavljanje računa za najam apartmana turističkoj agenciji
 • Dividende i udjeli u dobiti i mogućnost prijeboja
 • Otkazni rok uz oslobođenje od rada
 • Troškovi osnivanja društva

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2015.