arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Možeš ako misliš da možeš? Malo sutra!

Aktualno

 • Marica Houška: Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
 • mr. sc. Mladen Štahan: Što od 1.7.2015. donosi Prijedlog Zakona o računovodstvu?

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni postupak predstečajne nagodbe
 • Irena Slovinac: Nabava i prodaja robe u komisiji unutar EU
 • Domagoj Dodig: Provedba fiskalizacije i dosadašnja iskustva u primjeni

Porezi i doprinosi

 • Nikolina Pratzer, Ana Vrdoljak Petković: Podnošenje obrasca Prijave prometa nekretnina od 1.1.2015.
 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić: Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kamata
 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti i JOPPD
 • Dinko Lukač: Pravo na otpremninu i porezni tretman
 • mr. sc. Ida Dojčić: Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Sustav elektroničkih usluga Porezne uprave
 • Veljko Pauš: Poduzetnički impuls 2015.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodne godine i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan

Neprofitne organizacije

 • Hajdica Filipčić, mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Primjena novog Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta

Plaće i naknade plaća

 • Vesna Šiklić Odak: Minimalna plaća i visina osnovice za obračun plaće korisnika državnog proračuna

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Izvozni postupak

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Radno vrijeme u zdravstvenoj djelatnosti
 • Fadila Bahović: Smjenski i dvokratni rad u osnovnim i srednjim školama

Javna nabava

 • Nikolina Bačurin, Zoran Turuk: Ograničeni postupak javne nabave

Obvezni odnosi

 • Marija Butković: Zastupanje temeljem punomoći s osvrtom na sudsku praksu

Gospodarstvo

 • Tamara Vojvoda: Upisnik šumoposjednika

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Nacionalni plan razvoja bolničkog sustava u RH 2015. - 2016.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije

Pitajte TEB

 • Primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • Obrazac JOPPD – zatezne kamate za II. stup MO

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Smjenski i dvokratni rad u osnovnim i srednjim školama
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja
 • Pregled uplatnih računa