arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Kruh, ruže, ovrhe

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Renata Kalčić: Izmjene u PDV-u od 1. siječnja 2015.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Novi obrasci poreznih prijava u sustavu PDV-a od 1.1.2015
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Uz izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Iskazivanje troškova službenih putovanja osoba od 1. siječnja 2015.
 • Goran Križanac: Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Aktualnosti: kvotno zapošljavanje; financiranje HGK u 2015.; nalozi za plaćanje; Obrazac IP
 • Vedran Jelinović: Stope zateznih kamata od 1.1.2015.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obrazac KD za samostalne obveznike za 2014.

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2014.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2014.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2014. godinu
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu za obveznike HSFI-a
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje odgođenih poreza
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2014.

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2014.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2014.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Nekretnine u sustavu PDV-a od 1. siječnja 2015.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2014.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu
 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2014.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Novi Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2014.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjene Zakona o porezu na dohodak za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2015.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Najam opreme

Ovršno pravo

 • Vinka Ilak: Naplata zadužnica od 1.1.2015.

Javna nabava

 • Ljubica Đukanović: Donošenje plana nabave za 2015.

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Vesna Dejanović: Promjene u vođenju matične evidencije HZMO-a

Trgovina

 • Trgovina i zaštita potrošača - pitanja i odgovori

Pitajte TEB

 • Olakšica za zapošljavanje mlade ososbe
 • Oporezivanje PDV-om besplatnog korištenja dvorane

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik