arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Priča o TEB-u i nova nada

Aktualno

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo Ana Zorić: Novi Pravilnik o sustavu Zagreb financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija - 1. dio
 • Lidija Tošić: Obveza energetskog pregleda za velika poduzeća

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije za 2015.
 • Nenad Šimunec: Rezerve trgovačkih društava

Porezi i doprinosi

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nove osnovice za obračun doprinosa za 2016.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman naknada za financiranje političkih stranaka i izborne promidžbe
 • Dinko Lukač: O tuzemnom prijenosu porezne obveze uz poseban osvrt na građevinske usluge
 • Andreja Sertić: Porezne oaze - međunarodno izbjegavanje plaćanja poreza i porezna evazija
 • Željka Marinović: Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica EU

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015.
 • Ljubica Đukanović: Pravo na pristup informacijama
 • Vesna Šiklić Odak: Novčana pomoć i prigodne nagrade u 2015. državnim službenicima i namještenicima

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjene u oporezivanju samostalne djelatnosti za 2016. godinu
 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Prigodne nagrade i darovi radnicima i djeci

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Povrat ili otpust carinskog duga

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić: Intrastat - primjeri osobitih transakcija

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Prekovremeni rad prema Zakonu o radu

Javna nabava

 • Kristina Zovko: Granice izmjena ugovora o javnoj nabavi

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Obveze proizvođača koji na tržište stavljaju proizvode u ambalaži, baterije i akumulatore te vozila

Praksa EU

 • Iva Uljanić Škreblin: Automatska razmjena podataka o izdanim poreznim mišljenjima - nova Direktiva Vijeća EU

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Pravo na dnevnicu i na prekovremeni rad
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo: rashodi protokola i reprezentacije
 • Domagoj Zaloker: Iznajmljivanje oglasnog prostora (reklamni pano) na zgradi
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata troškova službenog putovanja nerezidentima od strane neprofitne organizacije

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEBova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.