arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Velika majka - Zemlja

Aktualno

 • Dinko Lukač: Novi obrasci za isplatu i neisplatu plaće, naknade plaće i otpremnine
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: O poreznom tretmanu reinvestirane dobiti
 • Darko Marečić: Novele Zakona o zaštiti potrošača

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Računovodstvena dokumentacija s primjerom internog akta
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Domagoj Zaloker: Novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Otuđenje ulaganja u povezana društva

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezna olakšica - reinvestirana dobit ili poticaji ulaganja?
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Obveznici plaćanja PDV-a
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza
 • Vesna Šiklić Odak:: Sukob interesa na lokalnoj razini

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac:: Ugostiteljska djelatnost kod neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave dugotrajne imovine na financijski leasing u samostalnoj djelatnosti

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada pri zadnjoj isplati plaće
 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Nastanak carinskog duga

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Uznemiravanje i diskriminacija u radnim odnosima

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Poništenje otvorenog postupka javne nabave

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Potpora za smrt radnika
 • Irena Slovinac: Prigovor potrošača
 • Ljubica Đukanović: Ovrha na plaći radnika
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijavljivanje prometa nekretnina kod isporuka građevinskog zemljišta

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2015.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2016.